A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kết quả trong giáo dục truyền thống lịch sử trên địa bàn tỉnh

Công tác giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ có ý nghĩa to lớn trong công tác chính trị, tư tưởng hiện nay. Trong những năm qua, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức giáo dục Lịch sử Đảng và lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ, nhờ đó trong năm 2023 hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng đã có nhiều chuyển biến tích cực với sự đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và phương pháp giáo dục, góp phần bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hiện nay.

.

Hoạt động thăm Đài hương 468 do Công ty Giáo dục Kỹ năng sống Hà Giang tổ chức

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành nhiều tài liệu phục vụ công tác giáo dục lịch sử: Kỷ yếu Đảng bộ tỉnh Hà Giang qua các kỳ đại hội (1945-2020)Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Giang 1945 -2020”  phục vụ Chương trình bồi dưỡng lịch sử Đảng tại các trung tâm chính trị cấp huyện. Các huyện, thành ủy cũng chủ động tái bản, bổ sung Lịch sử Đảng bộ địa phương như: tái bản bổ sung cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Băc Mê (1943 - 2023); Lịch sử Đảng bộ huyện Vị Xuyên (1948 - 2023)…  Trên cơ sở đó, các cơ sở giáo dục, tổ chức đoàn thể, đã đổi mới công tác giáo dục lịch sử cho thanh niên, học sinh thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, bồi dưỡng được phương pháp tự học, tự rèn luyện, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời tác động đến nhận thức, tình cảm, niềm hứng thú, say mê trong học tập lịch sử Đảng, lịch sử địa phương.

Hoạt động tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử địa phương với nhiều phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp, như: Tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ…; huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Vị Xuyên tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử đảng bộ huyện... Thông qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về truyền thống cách mạng của Đảng, quê hương, từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hoạt động giáo dục lịch sử cho trẻ của Trường Mầm non Việt Quang – Bắc Quang

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng còn những tồn tại, bất cập: Nhận thức của bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ về lịch sử địa phương còn chế, phương pháp giáo dục lịch sử còn chưa hấp dẫn; tác động tiêu cực của công nghệ thông tin, mạng xã hội đến nhu cầu, nhận thức của giới trẻ; việc tôn tạo, bảo vệ và phát huy các di tích lịch sử trên địa bàn còn thiếu đồng bộ chưa thu hút được thế hệ trẻ trong học tập, tìm hiểu lịch sử.

Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lịch sử Đảng trong hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh, cấp ủy các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và ngành giáo dục cần quan tâm đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tăng thực hành kỹ năng, giảm tải thời lượng lý thuyết, gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp phương pháp giáo dục truyền thống với giáo dục hiện đại, tạo hứng thú thu hút, hấp dẫn người học. Tăng cường các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, giáo dục lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, của cơ quan, đơn vị, các hoạt động về nguồn, noi gương người tốt, việc tốt; các hoạt động vui chơi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, hoạt động từ thiện, mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo... để thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Đồng thời, xác định công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần định hướng tư tưởng và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước hiện nay.

Lương Nghĩa


Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.094
Hôm qua : 3.657
Tháng 05 : 66.450
Năm 2024 : 365.864