A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện ủy Mèo Vạc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện

CTTBTG - Sáng 6.11, Huyện ủy Mèo Vạc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu huyện đến điểm cầu các xã, thị trấn. Tham dự có đồng chí Vương Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí thường trực UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các cơ quan ban nghành của huyện và 18 xã thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị Hội nghị học tập, quán triệt

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Mèo Vạc đã quán triệt các văn bản: Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Quy định số 04-QĐ/HU, ngày 10/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Hướng dẫn số 03-HD/HU, ngày 13/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức khối đảng đoàn thể Trung tâm Chính trị huyện 2 năm 2023...

Việc tổ chức học tập các văn bản đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Tập trung làm rõ các nội dung trọng tâm, cốt lõi của các văn bản nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Minh Đức


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.676
Hôm qua : 2.579
Tháng 05 : 72.730
Năm 2024 : 372.144