A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới

CTTBTG - Chiều ngày 15/8, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội thảo về vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì hội thảo. Cùng dự có các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hà Giang. Tham dự có lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, hội khuyến học các huyện, thành phố và các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, GS-TS. Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh hội thảo góp phần đánh giá đúng vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, văn hóa soi đường quốc dân đi. Qua đó, luận giải một khía cạnh từ góc độ gia đình, dòng họ trong xây dựng, phát triển văn hóa, bồi đắp tri thức cho công dân Việt Nam nhằm phát triển bền vững đất nước bằng trí thức. Hội thảo cũng là cơ sở quan trọng để Bộ VH-TT&DL nghiên cứu, lồng ghép mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập vào bình xét gia đình văn hóa, tổ, ấp văn hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hội thảo, góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm phát huy sức mạnh con người Việt Nam, gắn với giữ gìn hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia. Gia đình là tế bào của xã hội, duy trì nòi giống, là môi trường đầu tiên khuyến khích học tập; dòng họ cơ bản giữ được tính bền chặt, có trên có dưới, tạo nên một xã hội ổn định, thông suốt.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các tham luận về vai trò của dòng họ trong việc thúc đẩy học tập suốt đời của các gia đình thành viên trước những yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0; những kinh nghiệm thực tế, cách làm hay, phương pháp động viên con cháu phát huy tinh thần hiếu học, giữ gìn nền nếp gia phong, gia giáo; đề xuất giải pháp tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò của gia đình, dòng họ trong giáo dục truyền thống hiếu học, hình thành, phát huy những nét đẹp văn hóa và giá trị văn hóa trong điều kiện đời sống mới...

Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức của mọi người dân, của cán bộ, đảng viên, hội viên về vai trò, vị trí của gia đình, dòng họ học tập trong cộng đồng, xã hội hiện nay. Từ đó thúc đẩy phong trào học tập trên địa bàn dân cư, gắn kết các gia đình, dòng họ thành một lực lượng đoàn kết, nhất trí, đồng thuận trong phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030 góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.


Tác giả: Nguyễn Thu Vân
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.105
Hôm qua : 3.521
Tháng 07 : 61.369
Năm 2024 : 566.715