A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị văn hoá tỉnh Hà Giang khẳng định quyết tâm chính trị cao

Ngày 28/10, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị Văn hóa năm 2023 nhằm đánh giá, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hà Giang giai đoạn mới.

Hà Giang tổ chức Hội nghị Văn hóa năm 2023.

Hà Giang tổ chức Hội nghị Văn hóa năm 2023.

Dự và phát biểu tại Hội nghị có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị…

Văn hoá không thể tách rời con người

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Văn hoá có quan hệ hữu cơ chặt chẽ, không thể tách rời con người. Con người là chủ thể sáng tạo văn hoá, ngược lại văn hoá là môi trường sản sinh ra những phẩm chất của con người. Văn hoá hiện diện, thấm sâu trong mọi mặt của đời sống xã hội, là mục tiêu, động lực và nguồn lực đảm bảo sự phát triển bền vững của cộng đồng, quốc gia…

Việc tổ chức Hội nghị văn hoá toàn tỉnh là dịp quan trọng để nhìn nhận, đánh giá sâu sắc, toàn diện về thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển văn hoá, con người Hà Giang trong giai đoạn mới, hướng đến nhiều mục tiêu.

 

Hà Giang là địa bàn sinh sống của 19 dân tộc với nhiều giá trị văn hoá độc đáo, phong phú, đa dạng, giàu bản sắc. Trải qua hơn 130 năm hình thành, phát triển và sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, tỉnh đã phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Đến nay, tỉnh đã nhận diện được 131 di sản vật thể, 446 di sản phi vật thể, trong đó có 31 di tích và danh thắng cấp quốc gia, 30 di tích và danh thắng cấp tỉnh, 7 di sản văn văn hoá phi vật thể được ghi vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn xuất sắc vượt qua kỳ tái thẩm định lần thứ III. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện; công tác tuyên truyền, cổ động, biểu diễn nghệ thuật được chú trọng; các làn điệu dân ca, dân vũ, tiếng nói, chữ viết, trang phục, kiến trúc nhà ở, lễ hội được phục dựng, bảo tồn; nhiều hủ tục được xóa bỏ; các di tích lịch sử VH được tu bổ, tôn tạo. VH truyền thống trở thành tài nguyên vô giá để phát triển du lịch.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Hội nghị văn hoá tỉnh Hà Giang có ý nghĩa thiết thực, khẳng định quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phát biểu chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc tháng 11/2021.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tựu quan trọng mà Hà Giang đạt được trên các lĩnh vực, nhất là việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hà Giang.
Khắc phục hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tạo đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong phát triển văn hoá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Hà Giang nghiên cứu, ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hà Giang; trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về văn hoá, đồng thời, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về xây dựng, phát triển văn hoá; gắn kết chặt chẽ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hoá với các mục tiêu phát triển KT-XH, QP - AN.

Học sinh các dân tộc tại Hà Giang tham dự Hội nghị.

Học sinh các dân tộc tại Hà Giang tham dự Hội nghị.

Tập trung triển khai các hệ giá trị về quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Phát huy vai trò của gia đình, trường học, cộng đồng, xã hội trong xây dựng môi trường văn hoá.

Đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Văn hoá; tăng cường đầu tư các thiết chế văn hoá hiện đại, phù hợp với văn hoá của từng địa phương, dân tộc; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, văn hoá tốt đẹp của 19 dân tộc; huy động các nguồn lực cho phát triển văn hoá. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hoá; chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian, truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hoá. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh Hà Giang, đặc biệt là các nét văn hoá truyền thống độc đáo, riêng có ở Hà Giang…

Nhằm phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, sức mạnh con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Giang cùng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý lĩnh vực văn hoá. Vận dụng và triển khai hiệu quả hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Quan tâm và triển khai các giải pháp đồng bộ, đột phá trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hoá, nhất là các di sản đã được vinh danh, gắn với phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN.

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực VH, tập trung xây dựng VH trong Đảng và trong hệ thống chính trị gắn với tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá giá trị văn hoá Hà Giang đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế…


Nguồn: Báo Giáo dục và thời đại
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.936
Hôm qua : 2.579
Tháng 05 : 72.990
Năm 2024 : 372.404