A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

"Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa con người Hà Giang"

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Hà Giang cần đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

"Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa con người Hà Giang" ảnh 1

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện về các giá trị văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang trong giai đoạn mới. Ngày 28/10, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị Văn hóa năm 2023.

Tham dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang; các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các huyện, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian.

Ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết là tỉnh miền núi biên giới ở cực bắc của Tổ quốc, Hà Giang là vùng đất có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp và lịch sử văn hóa lâu đời; là địa bàn sinh sống của 19 dân tộc anh em, trong đó mỗi dân tộc đều sở hữu các giá trị văn hóa độc đáo, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa phong phú, đa dạng, mà thống nhất, giàu bản sắc.

Trải qua hơn 130 năm hình thành, phát triển và sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang đã và đang nỗ lực vượt khó đi lên, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng-an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Các di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn và phục dựng đã và đang được phát huy, đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất và người Hà Giang, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá việc tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua đó, nhận diện và hệ thống các giá trị văn hóa, giá trị chuẩn mực của con người Hà Giang với vai trò là động lực, nguồn lực phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Hà Gang cần đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

 

"Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa con người Hà Giang" ảnh 2

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, ngay sau hội nghị, tỉnh nghiên cứu, ban hành nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang để thống nhất ý chí, hành động, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hà Giang cần nhận thức sâu sắc, quán triệt đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về văn hóa, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững.

Xác định rõ việc xây dựng, phát triển văn hóa là khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đảng bộ tỉnh Hà Giang cần tập trung triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, đưa các hệ giá trị thấm sâu vào đời sống của đồng bào, trở thành mục tiêu và động lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang.

Đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,” gắn với bài trừ các phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Hà Giang là một trong những địa phương vinh dự khi được đón Bác Hồ về thăm và Người đã để lại 8 điều căn dặn quý báu với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc.

Chính vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang cần phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng quyết tâm xây dựng văn hóa, nâng cao dân trí, phát triển triển con người toàn diện bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực… đưa Hà Giang phát triển nhanh và bền vững nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh Hội nghị Văn hóa tỉnh Hà Giang 2023 là diễn đàn quan trọng để Hà Giang tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định rõ tâm thế và trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và để Hội nghị Văn hóa tỉnh Hà Giang lan tỏa sâu rộng, nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và chủ động tham vấn các chuyên gia, cơ quan chuyên môn ở Trung ương, tiếp tục tổng kết lý luận và thực tiễn, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững”; đồng thời tham mưu những giải pháp cụ thể để sớm đưa nội dung Hội nghị Văn hóa vào cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)


Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.237
Hôm qua : 3.949
Tháng 06 : 58.786
Năm 2024 : 471.172