A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Giang ban hành Kế hoạch Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024

CTTBTG - Ngày 04/01/2024, Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Kế hoạch Số 493-KH/TU tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024.

Với mục tiêuTiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Nâng cao chất lượng các tuyến bài chính luận trên báo, tạp chí, truyền hình về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Hình thành nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ công tác tuyên truyền, bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khoá XIII.

Nội dung Cuộc thi: Chủ đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như: Giá trị khoa học, cách mạng, thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước hiện nay; bảo vệ, vận dụng lý luận của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực… (Nội dung cụ thể theo Quy chế Cuộc thi).

Các loại hình tham dự Cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức theo 03 loại hình: Tác phẩm chính luận loại hình tạp chí; tác phẩm chính luận loại hình báo; tác phẩm chính luận loại hình truyền hình.

Đối tượng tham gia

- Tác giả/nhóm tác giả là người Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi.

- Khuyến khích đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện; giáo viên dạy giáo dục công dân trong các trường phổ thông; đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của ban chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, trong và ngoài tỉnh và văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương tại tỉnh tham gia.

Thời gian: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Cuộc thi) sẽ nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi đến hết ngày 30/6/2024 (tính theo dấu bưu điện). Thời gian chấm thi từ ngày 01 - 25/7/2024; sau chấm thi cấp tỉnh sẽ lựa chọn các tác phẩm chất lượng cao gửi tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Đối với tác phẩm dự thi thuộc thể loại tạp chí và báo (gồm bản in và file word) về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương. Đối với tác phẩm thuộc thể loại truyền hình, các tác giả đăng lên mạng xã hội Youtube và gửi link về về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương. Đối với tác giả ngoài tỉnh gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ trên.

Ban chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương tổng hợp, rà soát các tác phẩm phù hợp với Quy chế Cuộc thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi (Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, địa chỉ 547, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Đồng thời, gửi file word về email: thichinhluan35hagiang@gmail.com).

Công bố và trao giải Cuộc thi: Dự kiến tổ chức vào tháng 12/2024.

Về giải thưởng đối với tác phẩm:  Ban Tổ chức Giải trao giải thưởng đối với 03 thể loại: Tác phẩm viết chính luận loại hình tạp chí; tác phẩm chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử); tác phẩm chính luận thuộc loại hình truyền hình. Mỗi thể loại sẽ được xét, trao các giải như sau: 01 giải đặc biệt, 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 04 giải khuyến khích. Mỗi giải được tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng.

Về khen thưởng cho tập thể xuất sắc: Ban Tổ chức Cuộc thi khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai hưởng ứng Cuộc thi. Mỗi tập thể xuất sắc được tặng giấy khen và tiền thưởng.

Lê Minh


Thống kê truy cập
Hôm nay : 81
Hôm qua : 4.026
Tháng 07 : 75.027
Năm 2024 : 580.373