A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khối giao ước thi đua các ban đảng Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm 2023

Sáu tháng đầu năm 2023, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua của Khối giao ước thi đua các ban đảng Tỉnh ủy đổi mới cả về nội dung, hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) tích cực hưởng ứng tham gia, đạt nhiều kết quả quan trọng  góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện Chương trình số 299/CTr-UBND, ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 09/02/2023 về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Khối giao ước thi đua các ban đảng Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 01-KH/KTĐ, ngày 18/4/2023 của Khối giao ước thi đua các ban đảng Tỉnh ủy về triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2023; với chủ đề thi đua năm 2023 của Khối là Đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023”.

Trên cơ sở đó các  đơn vị thành viên trong Khối đã quán triệt, triển khai và tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết thi đua; chủ đề thi đua của mỗi cơ quan, đơn vị gắn với chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy và nhiệm vụ chính trị được giao, như: (1) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023”; (2) Ban Nội chính Tỉnh ủy: “Đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023”;  (3) Cơ quan UBKT Tỉnh ủy “Đoàn kết, kỷ cương, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng; (4) Văn phòng Tỉnh ủy: "Đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp"; (5) Ban Dân Vận Tỉnh ủy: “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội công đoàn Ban Dân vận Tỉnh ủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028”; (6) Ban Tổ chức Tỉnh ủy: “Đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm - tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”; (7) Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh: "Đoàn kết, đổi mới, chủ động, kịp thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023"; (8) Báo Hà Giang: “Cán bộ, công chức, viên chức Báo Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, có hiệu quả”; “Cán bộ, công chức, viên chức Báo Hà Giang tích cực thi đua thực hiện phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”; “Cán bộ, công chức, viên chức Báo Hà Giang tích cực thi đua thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh”; (9) Trường Chính trị tỉnh: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023”.

 Duy trì tốt các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị thành viên trong Khối

Công tác tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh phát động và các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt được Tỉnh phát động trên địa bàn luôn được các cơ quan, đơn vị trong Khối cụ thể hóa thành nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang được các cơ quan thành viên trong Khối nghiêm túc triển khai thực hiện; trong đó xác định rõ nội dung trọng tâm học tập và làm theo Bác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi tập thể, cá nhân, đặc biệt đề cao vai trò, tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan để nêu gương trong cán bộ, quần chúng. Tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 do tỉnh tổ chức góp phần nâng cao nhận thức CBCCVCNLĐ về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số” được CBCCVCNLĐ tích cực triển khai thực hiện: chú trọng hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu số, lưu trữ hồ sơ điện tử, chữ ký số… thi đua số hóa toàn bộ quy trình công tác chuyên môn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai phần mềm “Sách điện tử”; mã hóa QR-Code tài liệu các cuộc họp, hội nghị; triển khai các cuộc thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; điều tra dư luận xã hội trực tuyến; Trường Chính trị tỉnh kết nối Internet, hệ thống wifi toàn trường để giảng viên, học viên tiện tra cứu thông tin phục vụ nghiên cứu, học tập; tăng cường sử dụng hệ thống quản lý văn bản iOffice 4.0; lắp đặt Camera quan sát tại các phòng học để theo dõi, quản lý việc lên lớp, học tập của giảng viên, học viên; Văn phòng Tỉnh ủy tăng cường nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho CBCCNLĐ; Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang;…Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục thực hiện Quyết định số 575-QĐ/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan thành viên trong Khối thi đua đã chủ động phối hợp, định hướng giúp cấp ủy, chính quyền huyện, xã phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát triển kinh tế-xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tiến độ và chất lượng cải tạo vườn tạp, xây dựng nhà ở cho các đối tượng nghèo có khó khăn về nhà ở, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các thành viên trong Đoàn công tác của các cơ quan, đơn vị trong Khối đã hỗ trợ, vận động giúp cho cơ sở với số tiền 1.833.468.000 đồng. Phong trào thi đua văn hóa , văn nghệ - thể dục, thể thao được đội ngũ CBCCVCNLĐ trong Khối tích cực tham gia góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất, tinh thần, lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương; triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế như: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; duy trì thường xuyên các hoạt động thể thao: Chuyền hơi, Bóng bàn, cầu lông,… tạo sự gắn bó, đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị thành viên trong Khối.


Tác giả: Lê Quỳnh
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 818
Hôm qua : 2.455
Tháng 06 : 49.784
Năm 2024 : 462.170