A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Công an tỉnh, công tác tuyên giáo phát huy tốt vai trò trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; phát huy tốt vai trò trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2023.

Bám sát các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về lĩnh vực công tác tuyên giáo; Đảng ủy Công an tỉnh ban hành 69 văn bản  lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Chỉ đạo ban hành kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền kịp thời Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các văn bản của Trung ương Đảng; chỉ đạo tổ chức thành công Chương trình sinh hoạt chính trị kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy công an nhân dân (CAND) bằng hình thức truyền hình trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) với 3.330 đại biểu tham dự; tiếp tục đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị về chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”; tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.... Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng; quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tăng cường tuyên truyền về các hoạt động thông tin đối ngoại, định hướng báo chí; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác đối ngoại; tập trung phản ánh sâu rộng, đậm nét các hoạt động đối ngoại của Công an tỉnh.

 Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên mới góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; chỉ đạo thường xuyên tuyên truyền, thông tin về những vấn đề lý luận mới và thực tiễn, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt cấp ủy, giao ban đơn vị, hội nghị học tập văn bản của đảng. Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ; quan tâm tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ tham gia học tập bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trường trong và ngoài lực lượng. Đặc biệt  tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đảng và khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế của đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy viên và cấp ủy viên cơ sở.

Quan tâm chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân. Chú trọng thông tin tuyên truyền các lĩnh vực công tác Công an, đảm bảo tính thời sự, chính trị; với các hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả; phản ánh kịp thời, lan tỏa sâu rộng những hành động, việc làm nhân văn và hình ảnh đẹp của lực lượng Công an toàn tỉnh. Điển hình như: Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) lần thứ VIII trong CAND và lần thứ II của Đảng bộ tỉnh Hà Giang năm 2023; Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 trong lực lượng Công an tỉnh Hà Giang; Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân”; Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”... Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn theo đúng định hướng của Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...


Tác giả: Lê Quỳnh
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.144
Hôm qua : 3.521
Tháng 07 : 61.408
Năm 2024 : 566.754