A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

94 năm sắc son niềm tin với Đảng

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh trong 94 năm qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam cách mạng Việt Nam đã dành từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, niềm tin của nhân dân với Đảng ngày càng được củng cố và tăng cường.

Cách đây 94 mùa xuân, kể từ Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hong Kong (Trung Quốc) ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Cũng là điểm mở đầu quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của dân tộc trong các giai đoạn sau này.

Qua 15 năm (1930 - 1945) Đảng đã lãnh đạo cách mạng, trải qua đấu tranh gian khổ, mặc dù gặp phải những tổn thất hy sinh to lớn nhưng Đảng vẫn giữ vững ý chí chiến đấu, kiên định cách mạng, trung thành với mục tiêu lý tưởng của mình lãnh đạo nhân dân tiến hành ba cao trào cách mạng, đó là: Cao trào cách mạng 1930-1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936-1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939-1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám "Long trời, lở đất," lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào ngày 2/9/1945. Ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, cách mạng cùng một lúc phải đương đầu với "giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm". Trong hoàn cảnh hiểm nghèo đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua tình thế "ngàn cân treo sợi tóc," bảo vệ và xây dựng chính quyền non trẻ, đồng thời chuẩn bị mọi mặt để bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.  Trên cơ sở đường lối kháng chiến "toàn dân," "toàn diện," "trường kỳ," "dựa vào sức mình là chính," phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của toàn dân tộc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu," buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva (năm 1954), chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Từ năm 1954 đến năm 1975, đất nước bị chia cắt làm hai miền; dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa dốc sức làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh kiên cường để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Với tinh thần "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ," "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Thắng lợi đó "Mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc". Sau ngày giang sơn thống nhất, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta, từ Đại hội VI trở đi, xuất phát từ sáng kiến và nguyện vọng của Nhân dân, đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới chưa từng có tiền lệ trên đất nước ta.

Thực tế đã chứng minh, sau 38 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên phát triển kinh tế khá nhanh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Đảng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước; bằng sự nêu gương, hy sinh quên mình phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn; đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, liên hệ máu thịt với Nhân dân. Đảng ngày càng lớn mạnh, khẳng định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Bảo tàng tỉnh

Năm 2023, cùng với cả nước Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động nắm bắt cơ hội, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân đạt nhiều thành tựu nổi bật: 31/36 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tỉnh khởi công nhiều công trình trọng điểm, như: Đập dâng nước tạo cảnh quan thành phố Hà Giang; Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 2 và xây dựng cầu mới nối với đường vành đai phía Nam thành phố Hà Giang; cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến đường tỉnh lộ; khởi công Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang; Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng tỉnh Hà Giang. Hoàn thiện, trình và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các Chương trình MTQG được triển khai tích cực, khẩn trương, hoàn thành phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp thực hiện 3 chương trình cho các địa phương, đơn vị; hoàn thành 100% tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch. Công tác chuyển đổi số thực hiện toàn diện ở tất cả các cấp, lĩnh vực, trong đó thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ, đưa 25/25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, ký kết thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn bưu chính, viễn thông lớn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 7,21%; An ninh - Quốc phòng được giữ vững; công tác đối ngoại được đẩy mạnh, hiệu quả;…

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới chúng ta thêm tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng luôn là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chúng ta tin tưởng và kỳ vọng những thành tựu nổi bật đạt được trong năm 2023 là tiền đề quan trọng để chúng ta cùng đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu trong năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tác giả: Thanh Lê
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.913
Hôm qua : 2.126
Tháng 04 : 79.872
Năm 2024 : 268.212