A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Sáng 20.11, Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH – HĐND, UBND tỉnh.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Tại buổi công bố, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến đã công bố các Quyết định của BTV Tỉnh ủy. Theo đó, BTV Tỉnh ủy quyết định: Điều động đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để đến nhận công tác tại Cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Bổ nhiệm đồng chí Phan Ngọc Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Quyết định cho đồng chí Phan Ngọc Hiệp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Quyết định cho đồng chí Phan Ngọc Hiệp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định, tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp.

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm, đồng chí Phan Ngọc Hiệp đã được BTV Tỉnh ủy tin tưởng điều động, bổ nhiệm lần này. Đồng thời nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phan Ngọc Hiệp là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Dù ở vị trí nào các đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn mong muốn, đồng Nguyễn Chí Thâm, Phan Ngọc Hiệp ở cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp.

Đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Ngọc Hiệp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Ngọc Hiệp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Phan Ngọc Hiệp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của BTV Tỉnh ủy đã giao trọng trách mới cho 2 đồng chí. Xác định đây là vinh dự cũng là nhiệm vụ lớn lao, đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên. Cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức xây dựng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy ngày càng vững mạnh. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, sự ủng hộ của cán bộ, công chức của các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Ngọc Hiệp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh và Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh và Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp

Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp

Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp

Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp

Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp

Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà  tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp

Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp

Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu  tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp

Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thâm và Phan Ngọc Hiệp

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 201
Hôm qua : 2.432
Tháng 06 : 68.870
Năm 2024 : 481.256