Vương Ngọc Hà

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Nguyễn Khánh Lâm

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Đặng Ái Xoan

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Nguyễn Văn Hưng

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

1. PHÒNG TỔNG HỢP

1

Hoàng Thị Quyên - Trưởng phòng

2

Lê Minh Tiến - Phó Trưởng phòng

3

Lê Thanh Quỳnh - Chuyên viên

4

Trần Thị Thảo - Chuyên viên

5

Đặng Đình Duyến - Chuyên viên

6

Phạm Thị Nga - Chuyên viên

7

Hoàng Thị Hằng - Chuyên viên

8

Mai Thị Trịnh - Văn thư

9

Nguyễn Văn Thắng - Lái xe

10

11

Triệu Tiến Quân - Lái xe

Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Kế toán

 

2PHÒNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG

12

Vũ Trung Kiên - Trưởng phòng

13

Hoàng Thị Duy - Phó Trưởng phòng

14

Vi Qúy Thảo - Chuyên viên

15

Nguyễn Thị Yến - Chuyên viên

16

Nguyễn Văn Thiệu - Chuyên viên

 

3. PHÒNG KHOA GIÁO – VĂN HÓA, VĂN NGHỆ 

17

Nguyễn Thị Hải Hà - Trưởng phòng

18

Lương Hoàng Nghĩa - Phó trưởng phòng

19

Lê Hồng Hải - Chuyên viên

20

Đỗ Thu Hiền - Chuyên viên

 

4. PHÒNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

21

Nguyễn Thu Vân - Trưởng phòng

22

Hoàng Quân - Phó trưởng phòng

23

Dương Hồng Thắm - Chuyên viên

24

Ly Mí Páo - Chuyên viên