Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết - Tư tưởng nổi bật trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết - Tư tưởng nổi bật trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong lúc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta diễn ra hết sức quyết liệt, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham ...
94 năm sắc son niềm tin với Đảng

94 năm sắc son niềm tin với Đảng

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh trong 94 năm qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam cách mạng Việt Nam đã ...
Văn bản mới tháng 01/2024

Văn bản mới tháng 01/2024

Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương ...
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.809
Hôm qua : 2.525
Tháng 02 : 38.095
Năm 2024 : 93.897