A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024

CTTBTG - Thực hiện chương trình công tác năm 2024, sáng ngày 8/7, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện Lãnh đạo các Liên hiệp Hội và các Hội; lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí. Về phía tỉnh Hà Giang, đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự Hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, Hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi về những vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành; những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo.

Cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành Tuyên giáo đã tập trung tham mưu giúp việc Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và hành động chính trị về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của lĩnh vực này đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên nhiều phương diện như: Triển khai xây dựng 15 đề án, trong đó tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 08 văn bản mới lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lãnh vực tuyên giáo. Nổi bật là tham mưu Bộ Chính trị Quy định 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 "về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới". Tham mưu Ban chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo quyết liệu, bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị để phát triển đất nước.

Trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, toàn Ngành đã triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức; đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trong điểm để tập trung chỉ đạo, định hướng, triển khai, nổi bật: Chỉ đạo, định hướng kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng trong nước, quốc tế, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng tiêu cực và những vấn đề dư luận quan tâm... đảm bảo giữ vững kỷ luật thông tin, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung, liều lượng hợp lý, không để xảy ra sai sót để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và trực tiếp tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa rộng, như: Ban Tuyên giáo Trung ương và một số Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BTV tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ Xuân Giáp Thìn 2024; tham mưu chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024); 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924-20/5/2024)... Công tác văn hóa, văn nghệ, khoa giáo tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng giữ gìn, chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Đảng trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học- công nghệ, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024 còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: Triển khai một số nội dung của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và khoa giáo ở một số địa phương còn lúng túng, chất lượng chưa cao. Việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực tuyên giáo còn chậm, chưa đồng bộ. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn ở một số địa phương, cơ sở hiệu quả chưa cao. Chưa có nhiều bài viết sắc bén phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa nhanh nhạy, chưa bám sát thực tiễn. Việc tham mưu, đề xuất, định hướng thông tin tuyên truyền một số vấn đề, vụ việc nhạy cảm đôi khi còn chậm, thiếu tính chủ động, nhạy bán; định hướng thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội còn hạn chế; vấn đề vi phạm đạo đức, tôn chỉ mục đích trong hoạt động báo chí, xuất bản chưa được khắc phục triệt để.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời đề nghị ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, tập trung vào một số vấn đề sau:

Một là, tập trung làm tốt công tác tham mưu cấp ủy xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo, trong đó chú trọng nghiên cứu các vấn đề có tính chất nền tảng, bao quát, lâu dài trong lĩnh vực tuyên giáo.

Hai là, tham mưu thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt nghị quyết, các quy định của Đảng, trong đó triển khai thực hiện tốt quy chế nêu rõ về trách nhiệm về trách nhiệm học tập, quán triệt nghị quyết của cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở, có nắm bắt phản hồi tư tưởng, tình cảm, nhận thức của cán bộ, đảng viên sau khi kết thúc học tập, quán triệt. Tích cực gắn nghiên cứu, quán triệt, học tập văn bản của Đảng với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, triển khai sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp ban hành văn bản mới đề lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo.

Bốn là, chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tham mưu triển khai thực hiện tốt Quy định 144- QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Thứ năm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, phát huy vai trò cơ quan báo chí, xuất bản trong thông tin tích cực, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ sáu, tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác khoa giáo; nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống lịch sử nhằm thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại  hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra về khơi dậy lòng yêu nước.

Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

 


Tác giả: Hoàng Quyên
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.846
Hôm qua : 2.878
Tháng 07 : 49.782
Năm 2024 : 555.128