A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2023

Ngày 12/9, UBND huyện Mèo Vạc phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 trên địa bàn huyện. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Hội đoàn thể; thành viên BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, xã, thị trấn.

Đại biểu tham Hội nghị tập huấn

Trong thời gian một ngày, các đại biểu được nắm bắt tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Hệ thống các chính sách trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn thực hiện các Dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Các chính sách hỗ trợ việc làm, bảo trợ xã hội trên địa bàn. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023...

Toàn cảnh hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2023 huyện Mèo Vạc

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung những nội dung mới trong triển khai Chương trình  mục tiêu quốc gia về giảm nghèo cho các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện giai đoạn 2021-2025; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo của huyện, cán bộ làm công tác giảm nghèo tại thôn, bản, thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã, thị trấn nắm được các nội dung cơ bản, những nội dung mới trong công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã, thị trấn. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững gai đoạn 2021-2025.

Minh Đức

 


Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.109
Hôm qua : 3.521
Tháng 07 : 61.373
Năm 2024 : 566.719