A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành BHXH Việt Nam: Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong triển khai, thực hiện Đề án 06

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch 2728/KH-BHXH ngày 31/8/2023 về truyền thông Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ ngày 12/5/2023 của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam về tăng cường thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)", BHXH Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch truyền thông Đề án 06.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam về việc triển khai, thực hiện Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của Ngành, để người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia, hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời tiếp tục truyền thông sâu rộng về việc triển khai, thực hiện Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam tới cộng đồng xã hội, góp phần nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội với cơ quan BHXH trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06; Đẩy mạnh sử dụng DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong các giao dịch của cá nhân, tổ chức với cơ quan BHXH; truyền thông kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam nhằm củng cố và xây dựng hình ảnh Ngành hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Chủ thể được truyền thông là Cấp ủy, chính quyền các cấp; các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và địa phương; các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; người dân, người lao động; người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; CCVC ngành BHXH Việt Nam.

Truyền thông ứng dụng VssID-BHXH số cho người lao động tại Công ty may Chiến Thắng (T.X Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái)

Nội dung truyền thông thường xuyên, liên tục các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ; các hoạt động và kết quả đạt được trong triển khai, thực hiện Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam; ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc triển khai, thực hiện Đề án 06 và công tác chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ đối với người tham gia, đơn vị, tổ chức và với ngành BHXH Việt Nam; vai trò trách nhiệm của CCVC ngành BHXH Việt Nam trong triển khai tổ chức, thực hiện Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của Ngành; sự phối hợp vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp; các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp triển khai Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam; nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.

Cùng với đó nội dung truyền thông theo lộ trình, trọng tâm, trọng điểm được triển khai trên cơ sở mục tiêu, tình hình triển khai, kết quả thực hiện Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam trong từng năm và giai đoạn, theo đúng tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Các hình thức truyền thông được thực hiện đa dạng, linh hoạt với 05 nhóm hình thức chủ yếu là: (1) truyền thông qua các phương tiện truyền thông của Ngành; (2) truyền thông trực tiếp; (3) truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; (4) truyền thông qua các sản phẩm truyền thông; (5) truyền thông cao điểm.

BHXH Việt Nam yêu cầu công tác truyền thông phải bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ, kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam. Đảm bảo kịp thời, đa dạng, linh hoạt, thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông. Đảm bảo sát thực tiễn, phối hợp từng nhóm chủ thể; Phát huy vai trò truyền thông cấp cơ sở đến trực tiếp người dân, đơn vị, doanh nghiệp (được tiến hành chủ động, thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả)./.

Nguồn: https://baohiemxahoi.gov.vn/


Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.835
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.316
Năm 2024 : 559.662