A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND tỉnh Hà Giang tổ chức thành công Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 23/5, HĐND tỉnh Hà Giang tổ chức Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) nhằm kịp thời triển khai các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu cấp thiết thực tế địa phương. Chủ trì Kỳ họp có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đủ các đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1. toan canh 11.JPG

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

23.5 db dự.jpg

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) được tổ chức nhằm thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh kịp thời, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho các cấp, các ngành tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Để Kỳ họp thực sự có chất lượng, hiệu quả, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, phát biểu thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, dân chủ, thẳng thắn bày tỏ rõ quan điểm, chính kiến và quyết nghị thông qua các nghị quyết có tính khả thi cao, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

23.5 thao sơn.jpg

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Qua nghe 13 Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết do các Uỷ viên UBND tỉnh: Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính trình bày. Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, chủ toạ Kỳ họp đề nghị các đại biểu tập trungxem xét, thảo luận để quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quy định mức chi đối với các nhiệm vụ chi của địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang phù hợp với điều kiện và khả năng ngân sách của địa phương. 

23.5 cong an.jpg

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnhPhan Huy Ngọc trình bày Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

2. ban phap ch.JPG

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thuỷ thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban.

Tập trung xem xét, quyết định phê duyệt tổng biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng; số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù của tỉnh Hà Giang năm 2024 để bảo đảm giải quyết nhu cầu cấp bách bổ sung nguồn nhân lực trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương. Xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án (dự án đầu tư xây dựng công trình: Doanh trại cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang) và điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án (dự án “Phát triển đa mục tiêu vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang”; dự án sửa chữa, cải tạo và nâng cấp nhà làm việc và khuôn viên các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy).Xem xét, thảo luận đểsửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 cho phù hợp với Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2024; điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022, 2023 đã được chuyển sang năm 2024 để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.Đồng thời, xem xét, thảo luận lựa chọn 02 đơn vị cấp huyện thực hiện cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm kịp thời cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội; xem xét thông qua Phương án giải thể Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Hà Giang, do hiện nay, Quỹ hoạt động không hiệu quả.

23.5 sep long.jpg

Đồng chí Hoàng Gia Long, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung.

23.5 chien.jpg

Đại biểu HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Thành phố tham gia ý kiến.

Trên tinh thần trao đổi, thảo luậnthẳng thắn, trách nhiệm và qua nghe Báo cáo giải trình của UBND tỉnh đối với các nội dung cần làm rõ, đại biểu HĐND tỉnh cơ bản đồng tình, nhất trí với các Tờ trình trình tại Kỳ họp. Các đại biểu cũng nhận định, việc ban hành các Nghị quyết tại Kỳ họp lần này là rất cần thiết, vì vậy đại biểu đề nghị, ngay khi Nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành tham mưu ban hành Quyết định về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, nhất là đối với các Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, quy định mức chi.

23.5 bieu quyết.jpg

Các vị đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thào Hồng Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị của các cơ quan liên quan; tinh thần trách nhiệm, sự nhất trí cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc quyết định các nội dung trình kỳ họp.Kỳ họp thứ 16 (Chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

6. be mạc.JPG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thào Hồng Sơn bế mạc Kỳ họp.

Năm 2024, dự báo có những thuận lợi, khó khăn đan xen tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt, bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024. Nhất là tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ chế, chính sách của Trung ương, Nghị quyết HĐND tỉnh. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và chủ động phương án phòng chống thiên tai, hạn hán, cháy rừng, lụt bão có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đối với 13 nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là người đứng đầu cần nâng cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện. Thường trực HĐND, các Ban, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp nâng cao chất lượng giám sát, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, để chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến tổ chức vào giữa tháng 7 năm 2024, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ vào Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh khẩn trương chuẩn bị kịp thời, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ các nội dung theo yêu cầu.

Lan Phương


Nguồn: Cổng giao tiếp điện tử UBND tỉnh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 382
Hôm qua : 4.267
Tháng 06 : 66.619
Năm 2024 : 479.005