A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an Yên Minh học tập, thực hiện 02 lời căn dặn “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”

CTTBTG - Danh dự của lực lượng Công an nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được tạo nên bởi truyền thống tốt đẹp, vị thế và uy tín của lực lượng Công an nhân dân; được thử thách qua quá trình phát triển lực lượng, qua thực tiễn đời sống và trong công tác, chiến đấu. Danh dự của lực lượng Công an, của cán bộ, chiến sĩ là điều thiêng liêng và cao quý, phải được tôn trọng, không cho phép bất cứ hành động nào xúc phạm, bôi xấu, hạ uy tín hoặc những hành vi, biểu hiện không chuẩn mực của cán bộ, chiến sĩ làm ảnh hưởng.

Hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”“Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” trong lực lượng Công an tỉnh Hà Giang; nhận thức được giá trị và ý nghĩa sâu sắc của hai lời căn dặn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Công an nhân dân, nhất là công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo thực hiện kịp thời công tác tiếp nhận, cấp phát và hoàn thành việc treo 02 bích chương tại Trụ sở đơn vị và Công an 18 xã, thị trấn. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị và Công an các xã, thị trấn học tập, tìm hiểu nội hàm, nội dung và ý nghĩa của 02 lời căn dặn để triển khai thực hiện trong công tác và sinh hoạt hằng ngày. Việc treo 02 bích chương mới và tổ chức học tập, nghiên cứu nội dung, ý nghĩa của 02 lời căn dặn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thông qua những phản hồi tích cực; cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở đánh giá cao và ghi nhận những đổi mới về phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Công tác triển khai thực hiện đã đem lại những hiệu quả thiết thực; nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đội ngũ chỉ huy các đơn vị trực thuộc và từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong việc bồi đắp và giữ gìn “danh dự” của lực lượng Công an nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được nâng lên, cùng với đó là ý thức cao hơn về trách nhiệm phục vụ Nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ thông qua triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua công tác tổ chức nghiên cứu và học tập 02 lời căn dặn, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Yên Minh đã thống nhất nhận thức về nội dung và ý nghĩa 02 lời căn dặn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Tô Lâm đã dành cho lực lượng Công an.

“Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, danh dự của lực lượng Công an nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được tạo nên bởi truyền thống tốt đẹp, vị thế và uy tín của lực lượng Công an nhân dân; được thử thách qua quá trình phát triển lực lượng, qua thực tiễn đời sống và trong công tác, chiến đấu. Danh dự của lực lượng Công an, của cán bộ, chiến sĩ là điều thiêng liêng và cao quý, phải được tôn trọng, không cho phép bất cứ hành động nào xúc phạm, bôi xấu, hạ uy tín hoặc những hành vi, biểu hiện không chuẩn mực của cán bộ, chiến sĩ làm ảnh hưởng. Tổng Bí thư muốn căn dặn mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an phải thực sự là người có danh dự, ngay thẳng, cương trực, biết đấu tranh với cái ác, cái xấu, bảo vệ cái thiện, cái đúng; phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, không màng danh lợi, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng, mua chuộc mà làm ảnh hưởng, thậm chí làm mất đi danh dự của chính mình và của toàn lực lượng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải kiên định lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị, thực sự “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư” trong thực thi công vụ và đời sống sinh hoạt hằng ngày, tích cực đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, vụ lợi cá nhân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, góp phần giữ gìn và phát huy danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của quần chúng Nhân dân.

“Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, lời căn dặn thể hiện trọng trách cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó cho lực lượng Công an, thể hiện trách nhiệm, tinh thần sẵn sàng phục vụ Nhân dân trong mọi hoàn cảnh, lúc Nhân dân gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ thì lực lượng Công an sẽ luôn sẵn sàng, tận tụy, dốc hết lòng, hết sức để giúp đỡ Nhân dân; bảo vệ Nhân dân trước sự dụ dỗ, lôi kéo các thế lực thù địch và phần tử xấu, trước sự xâm hại của các loại tội phạm, cũng như khi Nhân dân có kiến nghị, phản ánh đề nghị giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của mình. Không chỉ gần dân, giúp đỡ Nhân dân trong công tác chuyên môn như: giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự, giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức… mà lực lượng Công an còn giúp đỡ Nhân dân trên phương diện tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, như: hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà ở; khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn; khuyến khích, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế; kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ bằng vật chất và tinh thần cho những gia đình có hoàn cảnh éo le, những mảnh đời bất hạnh, những gia đình có thiệt hại về người, về tài sản do tội phạm gây ra. Lời căn dặn của Bộ trưởng còn thể hiện uy tín của lực lượng Công an nhân dân, sự tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an, là điểm đến tin cậy của Nhân dân khi gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ. Đồng thời, căn dặn lực lượng Công an phải thực sự gần dân, sâu sát, gắn bó mật thiết với Nhân dân, “lấy dân là gốc”.

Thấm nhuần nội dung và ý nghĩa cao đẹp của 02 lời căn dặn, Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Yên Minh đã quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội… góp phần giữ gìn danh dự, truyền thống của đơn vị, của lực lượng Công an nhân dân; nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Chỉ đạo nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tiễn của đơn vị. Lấy việc triển khai treo 02 bích trương và tổ chức nghiên cứu, học tập 02 lời căn dặn là một ví dụ điển hình về đổi mới nội dung và phương pháp công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ để tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới hơn nữa công tác chính trị tư tưởng theo phương châm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu, gắn với duy trì thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Do đó, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Đảng bộ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, tăng cường giám sát việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang”. Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị và Chỉ huy các đội nghiệp vụ luôn chủ động trong phòng ngừa, phát hiện và tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nổi lên trong cán bộ, chiến sĩ, hạn chế các vi phạm như: tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vụ lợi cá nhân, hách dịch, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân… trong thực thi công vụ và những biểu hiện vi phạm về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong giao tiếp của cán bộ, chiến sĩ với Nhân dân.

Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, bảo vệ Nhân dân trước sự xâm hại của các thế lực thù địch, phần tử xấu và các loại tội phạm, tạo môi trường an toàn, ổn định để Nhân dân yên tâm lao động sản xuất; chỉ đạo giải quyết dứt điểm, kịp thời những vấn đề nổi cộm, những kiến nghị, phản ánh, đề nghị giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Kịp thời phát hiện, biểu dương, đề nghị khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương người tốt, việc tốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Do đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, không có tình huống phức tạp, đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Chú trọng công tác xây dựng lực lượng Công an Yên Minh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, trong đó đặc biệt quan tâm đến lực lượng Công an xã chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Đây là lực lượng trực tiếp sâu sát, bám nắm địa bàn cơ sở, khi người dân cần giúp đỡ, khi người dân gặp khó khăn thì lực lượng Công an chính quy ngay tại cơ sở sẽ đảm bảo có mặt kịp thời để giải quyết, giúp đỡ đúng với  tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” từ năm 2020 đến nay, thực tế hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy đã minh chứng rất sinh động cho điều đó (Chủ động giải quyết kịp thời, hiệu quả mâu thuẫn trong nhân dân và các vụ việc về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, hạn chế các vụ việc phức tạp, kéo dài, vượt cấp; tham gia các tổ, chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân làm CCCD, thu nhận hồ sơ đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử…).

Bên cạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, Công an huyện cũng đặc biệt chú trọng đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện, từ thiện hướng về cơ sở, hướng về nhân dân, hỗ trợ những hoàn cảnh, địa bàn khó khăn, cần được sẻ chia, giúp đỡ; trong đó phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên của tổ chức Đoàn và Chi hội Phụ nữ Công an huyện. Xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình, các hoạt động cụ thể để giúp đỡ nhân dân, như: mô hình “Con nuôi Công an xã”, mô hình “Mẹ đỡ đầu”; hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; thăm hỏi, hỗ trợ, động viên kịp thời về vật chất và tinh thần đối với những gia đình bị mất mát do tội phạm tấn công, do tai nạn giao thông, do hỏa hoạn, do lụt bão hay những hoàn cảnh éo le, bất hạnh trong cuộc sống… duy trì sợi dây gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với Nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an, coi lực lượng Công an là điểm đến tin cậy khi gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước được dự báo vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, Nhà nước ta, tình hình tranh chấp biển Đông và các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền... để thực hiện âm mưu "Diễn biến hòa bình" nhằm chống phá cách mạng; tình hình xuất, nhập cảnh trái phép, di cư tự do, buôn lậu qua biên giới sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Trên địa bàn huyện Yên Minh các thế lực thù địch, phần tử xấu triệt để lợi dụng vấn đề biên giới, tôn giáo, dân tộc và những điều kiện khó khăn của địa phương để tiến hành các hoạt động cài cắm, móc nối lôi kéo, kích động, gây chia rẽ, mất đoàn kết giữa các dân tộc, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ. Tội phạm hình sự được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp đặc biệt là tội phạm mua bán người, trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý, cố ý gây thương tích, các hành vi lừa đảo qua mạng và tội phạm là thanh, thiếu niên sẽ có chiều hướng gia tăng.

Đồng thời, mặt trái của cơ chế thị trường sẽ tác động không nhỏ đến một bộ phận đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; các đối tượng xấu sẽ ra sức xuyên tạc, phá hoại tư tưởng, thậm chí dụ dỗ, mua chuộc đối với lực lượng Công an để phục vụ các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước, đòi hỏi phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, có giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả các biểu hiện tiêu cực; gìn giữ danh dự, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Muốn vậy, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ phải nâng cao ý thức tự nghiên cứu, học tập, thấm nhuần sâu sắc nội dung và ý nghĩa của 02 lời căn dặn; từ đó, phải kiên định bản lĩnh chính trị, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, không hoang mang, dao động trong mọi hoàn cảnh; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên liên hệ và cụ thể nội dung của 02 lời căn dặn bằng những việc làm, những hành động thiết thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với vị trí công tác và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong công tác, đặc biệt ở những bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thì cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, dốc hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân; tích cực đấu tranh, phòng, chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, không gây nhũng nhiễu, phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong thực thi công vụ; xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân./.

Vương Quốc Dự,  Công an huyện Yên Minh


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.482
Hôm qua : 2.611
Tháng 07 : 64.357
Năm 2024 : 569.703