A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quan tâm, nắm bắt tư tưởng của đảng viên, tạo sự thống nhất trong Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng “trong sạch, vững mạnh”

CTTBTG - Việc nắm bắt tư tưởng của mỗi đảng viên là việc làm quan trọng và cần thiết, giúp cho cấp uỷ, tổ chức đảng chủ động trong công tác giáo dục, định hướng, quản lý đảng viên. Trong những năm qua, việc nắm bắt tư tưởng của đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hà Giang được quan tâm thực hiện, với nhiều cách làm thiết thực; góp phần giữ gìn sự thống nhất, đoàn kết cao trong mỗi tổ chức đảng nói chung, trong toàn Đảng bộ tỉnh nói chung, từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đề ra.

Trước hết, cấp uỷ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác dư luận xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. trong đó, bao gồm cả nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của đội ngũ đảng viên. Với quan điểm: Công tác dư luận xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do đó, công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên. Việc nắm bắt tư tưởng, dư luận trong đội ngũ đảng viên cũng được thực hiện kịp thời. Những vấn đề đảng viên còn băn khoăn về công tác triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch của tỉnh và các vấn đề còn bất cập trong thực tiễn… được nắm bắt, phản ánh và có giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp đã góp phần củng cố niềm tin, nâng cao tư tưởng, đạo đức, phẩm chất cách mạng của đội ngũ đảng viên trong toàn tỉnh. Đồng thời, việc quan tâm công tác dư luận xã hội cũng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tích cực của đảng viên trong việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng của quần chúng nhân dân.

Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh rất chú trọng nắm bắt tư tưởng của đảng viên thông qua sinh hoạt tư tưởng trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ và các cuộc họp chi bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và kiên quyết triển khai thực hiện nhiều chỉ thị, nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, như: Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt”; việc phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở… Từ đó, chất lượng công tác sinh hoạt tư tưởng trong các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh ngày càng được quan tâm nâng cao chất lượng theo hướng gắn với thực tiễn, tránh hình thức, chung chung. Xác định rõ, các vấn đề về tư tưởng của mỗi đảng viên thường liên quan đến các vấn đề cơ bản, như: Quyền lợi của đảng viên, việc thực hiện các vấn đề trong nội bộ tổ chức đảng, sự tác động từ các thông tin, vấn đề không tích cực, nhất là những thông tin ảnh hưởng uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương… Những tư tưởng còn vướng mắc trong mỗi đảng viên có thể ban đầu chỉ là suy nghĩ cá nhân, nếu không kịp thời được nắm bắt, giải toả, hoặc định hướng theo chiều tích cực, sẽ có nguy cơ ngưng tụ, dẫn đến lời nói, hành vi lệch chuẩn, không đúng điều lệ đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm. Do đó, các buổi sinh hoạt tư tưởng của các chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh ta đã được thực hiện trong không khí dân chủ, cởi mở, chân thành và thẳng thắn, luôn tạo điều kiện để mọi đảng viên được trình bày ý kiến, nói ra những suy nghĩ, băn khoăn, từ những việc của cá nhân đến công việc của tổ chức đảng và những vấn đề khác của xã hội. Qua đó, đảng viên trong chi bộ thông hiểu và chia sẻ với nhau hơn, gắn bó, trân trọng, đoàn kết hơn. Từ đó, cấp ủy kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, định hướng, đấu tranh kịp thời biểu hiệu lệch lạc trong nhận thức, tư tưởng, tình cảm của đảng viên. Cùng với đó, việc phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, đảng viên ở các chi bộ cơ sở; cấp ủy cấp trên có điều kiện trực tiếp lắng nghe ý kiến của đảng viên, kịp thời chỉ đạo khắc phục và định hướng, chỉ đạo vướng mắc từ cơ sở.

Có thể khẳng định, việc quan tâm, nắm bắt tư tưởng của đội ngũ đảng viên là vô cùng quan trọng, đặc biệt là với tỉnh có điều kiện đặc thù như ở Hà Giang. Trong thời gian tới, việc nắm tư tưởng của đội ngũ đảng viên phải được tiến hành thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ khi phát hiện có vấn đề mới tiến hành nắm bắt, định hướng. Cần chủ động, thực hiện nắm bắt “từ sớm, từ xa” để phòng ngừa và kịp thời xử lý, giải quyết khi biểu hiện vừa manh nha để tránh sự việc trở nên phức tạp. Người đứng đầu các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên đều nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong việc quan tâm đến đời sống, tâm tư, tình cảm của đồng chí, đồng nghiệp trong tổ chức, cơ quan, đơn vị của mình để kịp thời động viên, giúp đỡ, cùng nhau giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc. Từ đó, thiết thực củng cố tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong đảng, là nền tảng để xây dựng Đảng bộ tỉnh “trong sạch, vững mạnh” và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Hằng (Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.809
Hôm qua : 2.878
Tháng 07 : 49.745
Năm 2024 : 555.091