A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới sáng, xanh, sạch đẹp tại Bắc Mê

CTTBTG - Giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và sự nỗ lực của mỗi người dân, những khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp dần hiện hữu trên mỗi thôn bản, khu phố trên địa bàn huyện Bắc Mê. 

Con đường hoa thôn Nà Cau xã Minh Ngọc

Năm 2017, xã Minh Ngọc là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn NTM; sau 6 năm về đích, bộ mặt nông thôn mới nơi đây đã hoàn toàn thay đổi, những con đường giao thông đã được bê tông hóa, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa, cơ sở hạ tầng, y tế, văn hóa, giáo dục được cải thiện, đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao. Cấp uỷ chính quyền huyện xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân nhất là vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xem đây là “cầu nối” vận động người dân tham gia xây dựng NTM. Với phương châm người dân là chủ thể, trực tiếp thực hiện và được thụ hưởng, không làm hộ dân” huyện Bắc Mê đã phát động và hình thành phong trào “Mỗi tuần chọn một thôn làm một việc”. Với vai trò là “cầu nối” với Nhân dân Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã chú trọng công tác tuyên truyền cho người dân hiểu được ý nghĩa của phong trào, qua đó, nhận thức về xây dựng Nông thôn mới được nâng lên rõ rệt, đến nay cả hệ thống chính trị và người dân đã chủ động tham gia chương trình. 

Từ khi triển khai thực hiện phong trào “mỗi tuần một việc” trong xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở Bắc Mê đã thực sự đã có những thay đổi vượt bậc; với sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cấp ủy, chính quyền cùng Nhân dân đến nay, hàng trăm tuyến đường thôn, ngõ xóm được chỉnh trang, bê tông hóa, rãnh thoát nước hai bên đường, lề đường xóm được tôn tạo, nhiều tuyến đường thôn xóm được trồng cây xanh, cây cảnh, hoa các loại, nâng cao thu nhập và chất lượng môi trường sống cho người dân. Đây là một cách làm mới, góp phần làm chuyển biến nhận thức, ý thức của người dân về phát triển kinh tế, tập quán sản xuất, chỉnh trang nhà ở, xây dựng hàng rào xanh, bảo vệ môi trường. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư và huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ có các thôn trên địa bàn xã Minh Ngọc mà tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành thông lệ, hàng tuần các các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện lại mang các dụng cụ lao động được chuẩn bị từ trước cùng nhau quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, nhổ cỏ, chăm sóc hàng rào cây xanh. Người dân chia sẻ: “Có đường bê tông đẹp, khang trang rồi nên phải chủ động bảo vệ, giữ gìn và tạo cảnh quan ngày càng xanh, sạch, đẹp. Giờ thành thói quen, hàng tuần người dân ở các thôn đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giữ gìn cảnh quan môi trường, cùng nhau tạo cảnh sắc, không gian xanh, sạch, đẹp”.

Để thực hiện tốt phong trào “Mỗi tuần chọn một thôn làm một việc” xây dựng nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở là những nhân tố quan trọng, quyết định đến thành công của phong trào. Các cấp hội đã chú trọng công tác tuyên truyền cho người dân hiểu được ý nghĩa của phong trào, qua đó, nhận thức về xây dựng Nông thôn mới được nâng lên rõ rệt, đến nay cả hệ thống chính trị và người dân đã chủ động tham gia chương trình. 

Với cách làm sáng tạo, đến nay, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đều duy trì tốt phong trào “Mỗi tuần chọn một thôn làm một việc”; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh. Công tác thu gom, xử lý rác thải ở các khu dân cư cơ bản được thực hiện theo đúng quy định, nhiều khu dân cư đã hình thành ý thức phân loại rác thải tại nguồn. Mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp đã trở thành phong trào có tính quần chúng, giúp thay đổi nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các khu dân cư trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM.

Hội phụ nữ xã Yên Phong phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã cùng với Nhân dân thôn bản Đuốc tổ chức dọn dẹp cảnh quan môi trường chào mừng 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)

Năm 2023, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của huyện như chào mừng Đại hội Hội Nông dân huyện và Đại hội Liên đoàn Lao động huyện nhiệm kỳ 2023-2028; thi đua lập thành tích các công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện Bắc Mê (01/01/1984-01/01/2024) Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức ra quân phong trào “mỗi tuần một việc” được 264 buổi với tổng số 20.229 lượt người tham gia tương ứng với 9.657 ngày công. Cùng với đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, vận động, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả trong 6 tháng đầu năm thực hiện được 1.306m đường bê tông các loại (từ l,5-2,5m); mở mới đường được 4.637m mặt đường; vận động 02 hộ gia đình tại thôn Nà Quạc và thôn Nà Đon xã Phú Nam hiến được 700m2 đất xây dựng nhà văn hoá thôn; Nhân dân thôn Nà Thàng, xã Minh Ngọc góp tiền xây dựng hội trường thôn 18 triệu đồng; nhóm hộ dân thôn bản Loòng, xã Đường Âm đóng góp tiền mua dây kéo điện 30 triệu đồng; lắp được 20 cột điện năng lượng mặt trời trị giá 30 triệu đồng tại thôn Nà Đon, xã Phú Nam. 

Người dân thôn Bản Lạn thị trấn Yên Phú duy trì hoạt động phong trào mỗi tuần một việc trong xây dựng NTM

Xây dựng Nông thôn mới “chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, nhờ phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, diện mạo nông thôn của huyện Bắc Mê đang từng ngày “thay da, đổi thịt” khoác lên mình những “tấm áo mới” tươi sáng, khang trang, sạch đẹp góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân. Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, phong trào “mỗi tuần một việc” trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Mê trong thời gian tới sẽ đạt được những kết quả nổi bật hơn nữa.

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong chương trình xây dựng NTM, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp Nhân dân các dân tộc trên địa bàn hăng hái tham gia các phong trào “mỗi tuần một việc” phong trào thi đua yêu nước; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân; góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sáng, xanh, sạch đẹp tại Bắc Mê.

 Trần Thảo


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 3.887
Tháng 04 : 64.485
Năm 2024 : 252.825