A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, gia đình, thông tin và truyền thông

CTTBTG - Vừa qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quang Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Văn hóa, Văn nghệ, Thể dục, Thể thao, Du lịch, Gia đình, Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị giao ban công tác văn hóa

Từ đầu năm đến nay, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, ngành Văn hóa - Thông tin đã tập trung triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy - HĐND huyện, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm của UBND huyện. Trong đó: Tích cực tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng đảm bảo đúng định hướng. Qua đó các cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn đã tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, thực hiện bài trừ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện (24/12/2003 - 24/12/2023). Phối hợp tổ chức thành công Hội thi tuyền truyền “Xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh” trên địa bàn huyện năm 2023. Từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án trồng và phát triển cây hoa Tường vy gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ đã thu được những kết quả nhất định, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển chung của huyện; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngày càng được nâng lên.

Thực hiện nhiệm vụ văn hóa - thông tin trong thời gian tới, toàn huyện tập trung thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chuẩn bị cho kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện (24/12/2003 - 24/12/2023); quảng bá về Du lịch tại các làng du lịch cộng đồng thôn Khun xã Bằng Lang, thôn Chì, thôn Chang xã Xuân giang…; Tăng cường tổ chức các giải thể thao, biểu diễn văn nghệ ở cơ sở; Tiếp tục triển khai Dự án 6 Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án trồng và phát triển cây hoa Tường vy gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo các xã có Làng văn hóa du lịch trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác xây dựng làng văn hóa du lịch, tập trung chỉ đạo thôn Chì, xã Xuân Giang rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Phấn đấu 13.320 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa; 118 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí thôn, tổ dân phố văn hóa trong năm 2023; Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy ước, hương ước của thôn, tổ dân phố. Phối hợp với Sở Công thương, Viettel Hà Giang triển khai mô hình “Chợ 4.0” tại thị trấn Yên Bình, xã Xuân Giang để thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn./.


Tác giả: Trung Dũng QB
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 172
Hôm qua : 2.432
Tháng 06 : 68.841
Năm 2024 : 481.227