A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Tuyên giáo huyện ủy Quang Bình nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong 9 tháng đầu năm 2023

Ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo huyện ủy Quang Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tích cực trong công tác tham mưu ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo, định hướng triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 29 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong toàn huyện đảm bảo kịp thời, có chất lượng sát với thực tiễn; trực tiếp ban hành 84 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. 100% chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trên 95% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết phấn đấu rèn luyện và niêm yết công khai tại các chi, đảng bộ, cơ quan. Trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, thông qua bản tin nội bộ của huyện, đảng viên được nghe kể các câu chuyện về Bác; mỗi chi bộ học theo Bác bằng một việc làm cụ thể. Đặc biệt, tham mưu cho cấp ủy huyện tổ chức thành công hội thảo 73 năm thực hiện thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi 4 xã của huyện Quang Bình ngày 1/5/1950; đồng thời tổ chức tuyên truyền nội dung thư khen của Bác tới các xã, thị trấn. Tham mưu Ban chỉ đạo 35 huyện xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện; kịp thời định hướng, cung cấp thông tin; tích cực đấu tranh, phản bác các bài viết của các thế lực thù địch trên không gian mạng, tích cực chia sẻ những việc làm tốt trên mạng xã hội…

 Nội dung thư khen của Bác được tuyên truyền tại các xã, thị trấn (152 buổi với trên 5.500 lượt người tham dự)

Công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn huyện được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm; tích cực bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên. Phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức được 30 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 2.005 học viên. Tham mưu cho cấp ủy xây dựng Kế hoạch công tác lý luận chính trị năm 2023; kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 25-CT/TW ngày 9/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, học tập, nghiên cứu, vận động và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Tiếp tục hướng dẫn các xã đã xuất bản thu thập, lưu trữ tài liệu phục vụ công tác chỉnh lý, bổ sung cuốn lịch sử Đảng bộ xã trong những năm tiếp theo. Tổ chức họp Ban chỉ đạo, Ban biên tập cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Quang Bình 20 năm xây dựng và phát triển 2003-2023.

Tổ chức hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên

Chủ động định hướng, hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chủ động trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Chủ động phối hợp cùng các cơ quan khối khoa giáo tham mưu giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác khoa giáo trên địa bàn huyện; chỉ đạo công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống ngộ độc thực phẩm, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác bảo trợ xã hội, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng, người nghèo...Phối hợp tham mưu giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao và lễ hội diễn ra trên địa bàn huyện. Tổ chức thành công các chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, huyện và đất nước… Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế, của tỉnh, huyện; tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo, công tác xây dựng nông thôn mới;Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quang Bình trong 9 tháng đầu năm 2023.


Tác giả: Lê Quỳnh
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 3.887
Tháng 04 : 64.489
Năm 2024 : 252.829