A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh ủy Hà Giang triển khai học tập nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 11.4, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Dự Hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được kết nối với 208 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên 6.000 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, quán triệt Kế hoạch 533, 544  của BTV Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và các đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý quán triệt kết luận số 69 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 72 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và quán triệt Chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Khánh Lâm giới thiệu về nội dung các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý Quán triệt kết luận số 69; Kết luận số 72 và Chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị tại hội nghị.

Việc tổ chức học tập nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng góp phần khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng. Qua đó, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hình ảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Công an tỉnh Hà Giang

Hình ảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang

Trần Nguyên


Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.939
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.420
Năm 2024 : 559.766