A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 11

Chiều 28.11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và xem xét, cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục duy trì và thực hiện tốt quy chế làm việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Tổ chức thành công 3 Kỳ họp HĐND, xem xét quyết định và thông qua 68 nghị quyết đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Việc triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề được Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo, chất lượng, đúng kế hoạch đề ra. Công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh thực hiện 4 đợt tiếp xúc cử tri; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri tại 69 điểm với trên 4.200 cử tri tham dự. Trong năm tiếp nhận 114 đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ảnh của công dân; Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển các đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận phiên họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến vào Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh; dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025”...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thống nhất về thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh; đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận, tổng hợp và hoàn thiện các báo cáo. Cần chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp đảm bảo hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, đặc biệt là các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh. Đồng chí Thào Hồng Sơn yêu cầu cần triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; giám sát kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; duy trì nề nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định. Tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án Luật trình Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của T.Ư và tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Tin, ảnh: Phi Anh


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.809
Hôm qua : 3.062
Tháng 04 : 69.341
Năm 2024 : 257.681