A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm 2024, Hà Giang tiếp tục bứt phá trong công tác giảm nghèo bền vững

Năm 2024, là năm có ý nghĩa quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trước thềm Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã có cuộc trao đổi với phóng viên về đánh giá 2023 và những bứt phá trong năm tới. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Phóng viên: Thưa đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, năm 2023 đã khép lại, nhìn lại chặng đường một năm qua, đồng chí có thể đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà tỉnh ta đã đạt được?

Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng: Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được những kết quả nổi bật, như sau:

1. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng, tăng cường, tạo sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Tám lời Bác căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hà Giang được đẩy mạnh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bước đầu triển khai có hiệu quả “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà người cao tuổi xã Xín Cái.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà người cao tuổi xã Xín Cái.

2. Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định; thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII bảo đảm dân chủ, công khai, ổn định lâu dài, có sự kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ.

3. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, công tác dân vận chính quyền; xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quyết liệt chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, xử lý kịp thời, đúng quy định của Đảng các trường hợp sai phạm; quan tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái.

4. Kinh tế được duy trì và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 3,07%; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.295 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương giao; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng. Du lịch, dịch vụ phục hồi và tăng trưởng mạnh, thu hút trên 3 triệu lượt khách, Hà Giang được nhiều kênh truyền hình, tạp chí có uy tín trên thế giới bình chọn là điểm đến hấp dẫn. Các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đang xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Khởi công các công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế như: đường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Hà Giang, đập dâng nước tạo cảnh quan thành phố Hà Giang.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm Đồn Biên phòng Sơn Vĩ
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm Đồn Biên phòng Sơn Vĩ
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ.

5. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, ban hành và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục với quyết tâm nói không với bệnh thành tích. Nhận thức của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Giang từng bước được nâng lên, đầy đủ và toàn diện hơn. An sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai kịp thời, đầy đủ; đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm 7,34 %.

6. Quốc phòng - An ninh được tăng cường, đường biên mốc giới được giữ vững, ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, nhất là về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai sôi động, liên tục.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho thương binh thị trấn Đồng Văn
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho thương binh thị trấn Đồng Văn

Phóng viên: Năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng. Với cương vị là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, theo đồng chí, tỉnh Hà Giang cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu nào? và đâu là bứt phá.

Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Hà Giang. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên; tập trung thực hiện có hiệu quả “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Lãnh đạo nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Thứ ba, lãnh đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhân rộng các mô hình dân vận khéo có hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người cao tuổi xã Lũng Táo
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người cao tuổi xã Lũng Táo

Thứ tư, phát huy tiềm năng, lợi thế để duy trì và phát triển kinh tế, đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; cơ bản hoàn thành đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang, hoàn thành và đưa vào sử dụng các tuyến đường kết nối vùng, huyện và các công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết liệt triển khai có hiệu quả vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, theo chuỗi giá trị. Tập trung phát triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng, văn hóa, xây dựng Hà Giang là điểm đến an toàn, hấp dẫn, đặc sắc. Đồng thời, tập trung công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Đồn Biên phòng Phó Bảng
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Đồn Biên phòng Phó Bảng

Thứ năm, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc gắn với xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Thứ sáu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động nắm chắc tình hình không để bị động, bất ngờ; ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, kích động, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà lực lượng Công an tỉnh.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà lực lượng Công an tỉnh.

Về các bứt phá trong năm 2024, Hà Giang sẽ tiếp tục phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt lãnh đạo, chỉ đạo bứt phá trong công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí! Sắp đến giao thừa đón Xuân Giáp Thìn năm 2024, đồng chí có thông điệp gì gửi đến đồng bào các dân tộc, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh trong năm mới ?

Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng: Tôi xin chúc cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đón xuân mới Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà an khang, thịnh vượng.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra tiến độ gói thầu số 03 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra tiến độ gói thầu số 03 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà công nhân đơn vị thực hiện gói thầu số 05 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà công nhân đơn vị thực hiện gói thầu số 05 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Trước thềm Xuân mới 2024, tôi mong muốn cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh chung sức, đồng lòng, phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, tạo khí thế mới, tinh thần mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn ngay từ đầu năm để đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, sẵn sàng về đích năm 2025.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm hỏi, động viên công nhân Công ty Phương Đông (đơn vị thực hiện gói thầu số 04) Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm hỏi, động viên công nhân Công ty Phương Đông (đơn vị thực hiện gói thầu số 04) Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã trả lời phỏng vấn! Kính chúc đồng chí và gia đình đón năm mới sức khỏe và nhiều thành công mới!

PV Thực hiện


Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.824
Hôm qua : 2.525
Tháng 02 : 38.110
Năm 2024 : 93.912