A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy Hà Giang và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật

"Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Tỉnh ủy Hà Giang và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trong xuất bản và cung cấp các ấn phẩm có chất lượng; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn sau đó quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người Hà Giang" - đây là mục tiêu chính được đề ra tại Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Hà Giang và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật diễn ra vào chiều 26.9. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Cùng dự còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, nội dung phối hợp sẽ tập trung vào 3 trọng tâm gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về vùng đất, con người tỉnh Hà Giang; kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thành tựu nổi bật đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Hà Giang. Thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và phát hành sách, tài liệu lý luận, chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm ký kết chương trình phối hợp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm ký kết chương trình phối hợp.
Các đại biểu chứng kiến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm ký kết chương trình phối hợp.
Các đại biểu chứng kiến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm ký kết chương trình phối hợp.

Bám sát nội dung phối hợp, Tỉnh ủy Hà Giang sẽ cung cấp các thông tin, tư liệu về lịch sử, các chủ trương, chính sách, gương tập thể, cá nhân điển hình để tuyên truyền trên các ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Đối với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật sẽ cung cấp miễn phí tủ sách điện tử cho cán bộ, đảng viên theo đề nghị của tỉnh Hà Giang. Phối hợp trong việc xuất bản điện tử bản tin thông tin nội bộ vào địa chỉ tủ sách chi bộ điện tử cung cấp cho Hà Giang.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm tặng quà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn.
Đồng chí Vũ Trọng Lâm tặng quà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn.
Đồng chí Thào Hồng Sơn tặng Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm bức ảnh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.
Đồng chí Thào Hồng Sơn tặng Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm bức ảnh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Phát biểu tại hội nghị ký kết, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo tóm tắt tình hình KT-XH của tỉnh Hà Giang từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đánh giá cao nội dung và ý nghĩa của chương trình phối hợp, đồng chí mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Đặc biệt chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử địa phương, tủ sách Chi bộ điện tử, tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm trao tặng Tỉnh ủy Hà Giang tủ sách Chi bộ điện tử, tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng điện tử, tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh điện tử.
Đồng chí Vũ Trọng Lâm trao tặng Tỉnh ủy Hà Giang tủ sách Chi bộ điện tử, tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng điện tử, tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh điện tử.

Tại hội nghị ký kết, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật Vũ Trọng Lâm đánh giá cao ý nghĩa của chương trình phối hợp cũng như kết quả trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng của tỉnh Hà Giang. Mong muốn trong thời gian tới, nhà xuất bản tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy Hà Giang để triển khai hiệu quả nội dung phối hợp. Đồng thời, giao cho các vụ, phòng nghiệp vụ của nhà xuất bản chủ động xây dựng kế hoạch, sớm triển khai các nội dung đã ký kết.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm tặng quà các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
Đồng chí Vũ Trọng Lâm tặng quà các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Để thực hiện chương trình, Tỉnh ủy Hà Giang giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật giao Vụ Kế hoạch - Thư ký biên tập làm đầu mối phối hợp. Định kỳ hằng năm, 2 bên sẽ luân phiên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp. Tại hội nghị, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tặng cho Tỉnh ủy Hà Giang tủ sách Chi bộ điện tử, tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng điện tử, tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh điện tử.

Tin, ảnh: Phi Anh


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.641
Hôm qua : 2.579
Tháng 05 : 72.695
Năm 2024 : 372.109