A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I

Sáng 3.4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I, năm 2024. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hà Giang và Trường Chính trị tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác xây dựng Đảng trong quý II và thời gian tới. Trong quý I, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hà Giang và Trường Chính trị tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, gắn với sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.Ư, của tỉnh đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu ban hành kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trường Chính trị được thực hiện tốt, hiệu quả. Báo Hà Giang thực hiện tốt công tác tuyên truyền; kịp thời phản ánh những vấn đề, sự kiện chính trị nổi bật, tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi thảo luận tại hội nghị.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới thảo luận tại hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh thảo luận tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến thảo luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chỉ đạo: Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hà Giang và Trường Chính trị tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp nâng cao chất lượng tham mưu; triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là triển khai Sổ tay đảng viên điện tử. Tăng cường chuyển đổi số, áp dụng công nghệ, thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, cụ thể hóa hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà thảo luận tại hội nghị.

Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu thảo luận tại hội nghị.

Theo Báo Hà Giang


Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.911
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.392
Năm 2024 : 559.738