A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

CTTBTG - Ngày 4/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 22 nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, nghiên cứu, học tập, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương đảm bảo nghiêm túc, toàn diện, sát thực tiễn. Công tác tổ chức cán bộ được triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, quy định, kiện toàn bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được chỉ đạo quyết liệt, xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm. Công tác dân vận xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh tiếp tục được các cấp, các ngành được thực hiện hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển, đạt được tốc độ tăng trưởng khá, đứng thứ 6/14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc, 41/63 tỉnh, thành phố. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng 41,7% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, lượng khách đến tỉnh tăng gần 20% và đạt 52,8% so với kế hoạch. Các chính sách, đề án, nhất là Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Hà Giang thảo luận tại tổ

Trên cơ sở các báo cáo được trình bày, hội nghị đã tiến hành chia thành 4 tổ thảo luận và thảo luận tập trung tại hội trường. Các ý kiến đã tập trung phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khả thi, sát và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các đại biểu đã cho ý kiến đánh giá về công tác đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và kết nạp Đảng viên…

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc – Bí thư Huyện ủy Quang Bình thảo luận tại tổ

Bên cạnh đó, các đại biểu làm rõ nguyên nhân tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số địa phương còn chậm, đặc biệt là triển khai các dự án có nguồn vốn chuyển tiếp 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên thảo luận tại tổ

Đối với công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, một số đại biểu kiến nghị: Các Nhà máy thủy điện trước khi thực hiện xả lũ cần có thông báo trước cho người dân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Ngoài ra, cần trang bị thêm thiết bị cứu hộ cho các lực lượng chức năng trong phòng, chống cháy rừng.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung thảo luận làm rõ về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm cho người lao động và công tác thu ngân sách tại các địa phương…

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu: Các cấp, các ngành quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tập trung quán triệt xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định mới của TW. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực; tập trung đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Chú trọng công tác sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong toàn đảng bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị

Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, Quyền Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; chủ động nắm chắc và dự báo sát tình hình an ninh chính trị, để có các phương án ngăn chặn “từ sớm, từ xa” các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Tập trung triển khai quyết liệt kịch bản điều hành phát triển kinh tế, đảm bảo đạt các chỉ tiêu đã đề ra…

Về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp Đảng bộ trực thuộc cần bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho Đại hội. Trong đó, trọng tâm là công tác xây dựng văn kiện và nhân sự phải đảm bảo chất lượng và theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng.

Trên tinh thần kết quả của Hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể hóa đảm bảo sát tình hình thực tiễn để tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Văn Hương – Hồng Duyên - Hải Hà


Nguồn: Đài PHTH Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.797
Hôm qua : 2.878
Tháng 07 : 49.733
Năm 2024 : 555.079