A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 21

Sáng 9.4, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 21. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, xác định và bàn các giải pháp lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII và triển khai các Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Quý I/2024, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền đậm nét về kết quả quan trọng, nổi bật trong phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là quán triệt Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Ý chí tự lực, tự cường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân”; triển khai việc cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, ban hành các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Triển khai tổng kết các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh về công tác xây dựng Đảng, thực hiện Điều lệ Đảng giai đoạn 2011 - 2025, về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Vương Ngọc Hà.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Quyết định của Ban Bí thư, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chuẩn y tham gia  BTV Tỉnh ủy, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I/2024.

Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, quy định; kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động các Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các đảng bộ huyện, thành phố. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, nhất là phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an viên, người dân tộc thiểu số. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, việc tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I/2024.

Quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm; quan tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đảm bảo tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến công bố các Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Tỉnh ta đã tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; các chính sách, đề án, nhất là Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án lớn, trọng điểm về kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả, chất lượng dạy và học, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo, biên giới ổn định, công tác đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm được tăng cường; hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2024; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024…

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi thảo luận tại tổ 1.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả đạt được trong quý I là đáng phấn khởi, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém và đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đại biểu tham dự hội nghị chia tổ thảo luận và thảo luận tại hội nghị để phân tích sâu hơn những kết quả đạt được và chỉ rõ những yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện trong quý II năm 2024.

Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu thảo luận tại tổ 3 về truyền thông chính sách.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tập trung  vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của cấp uỷ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Lựa chọn nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023; việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong quy hoạch. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; việc triển khai lựa chọn, xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác phối hợp với các cấp chính quyền trong duy trì các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; sự quan tâm, tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể hoạt động.

Về lãnh đạo phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; công tác đối ngoại, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư công, chương trình phục hồi phát triển KT-XH và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là triển khai các dự án nguồn vốn sự nghiệp 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phân cấp, phân quyền trong đấu thầu cung ứng xi măng triển khai các công trình xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng. Công tác quản lý nhà nước của các sở, ngành của tỉnh, đặc biệt là công tác kiểm tra, hướng dẫn, quản lý ngành, lĩnh vực. Công tác thông tin, phối hợp giữa các sở, ban ngành, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy tỉnh về cải tạo vườn tạp, về phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị, về chuyển đổi cây ngô, về phát triển lâm nghiệp bền vững. Chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số học sinh, sắp xếp các đơn vị trường học, tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường học; phối hợp giữa Sở Giáo dục - Đào tạo với các huyện trong việc quản lý các Trường THCS - THPT. Công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách đến quần chúng Nhân dân.

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là nội dung rất quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của cấp ủy tỉnh. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phải đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, phát huy tốt hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt của BCH, BTV, Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; giữ vững chế độ lãnh đạo tập thể, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đây là những cơ sở quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCH Đảng bộ tỉnh, tăng cường sức mạnh, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu rõ các nội dung cần bổ sung, sửa đổi, mong muốn hội nghị tập trung cho ý kiến, đảm bảo tính thống nhất, toàn diện.

Tại Hội nghị, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng Quyết định: Chuẩn y đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2020 -2025; Chỉ định đồng chí Phạm Văn Tú, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ định đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Bí thư Huyện ủy Quang Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Quý I, phương hướng nhiệm nhiệm vụ trọng tâm Quý II/20204, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Quý I năm 2024, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo tuyên truyền đậm nét về kết quả quan trọng, nổi bật trong phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, quy định; công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, đẩy mạnh; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng, qua đó xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm…

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Quý I/2024, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt 5,11%, cao hơn 2,5% so cùng kỳ năm 2023; thu ngân sách nhà nước đạt 25,4% kế hoạch của tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công tăng 6,81% so với cùng kỳ năm 2023; du lịch, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng bền vững, qua đó thu hút 848 ngàn lượt khách, tăng gần 11% so với mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Giang đã tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; các chính sách, đề án, nhất là Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả; công tác đảm bảo an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, ổn định…

Trên cơ sở, trình bày các báo cáo, Hội nghị đã chia 4 tổ thảo luận, cho ý kiến, đánh giá, phân tích sâu hơn những kết quả đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện trong thời gian tới.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục thảo luận tại hội trường. Đã có 43 ý kiến thảo luận tại tổ và tại hội trường. Các ý kiến sâu sắc, có chất lượng và có tính xây dựng cao; các ý kiến đều khẳng định, các văn bản đã phản ánh khách quan kết quả triển khai thực hiện trên các lĩnh vực; đồng thời, tham gia bổ sung làm đầy đủ hơn các nội dung nêu trong các văn bản trình hội nghị; một số ý kiến nêu rõ hơn nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khả thi, sát và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Hội nghị cũng đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo quy chế.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất thông qua các báo cáo của BTV Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024; báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024; Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh sửa đổi, bổ sung. BCH Đảng bộ tỉnh giao Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo và quy chế làm việc ban hành, để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu bế mạc hội nghị

Qua nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận tại hội nghị, phát biểu kết luận hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong quý II.2024.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tổng hợp các ý kiến thảo luận.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh: Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung Đảng khóa XIII; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"; nội dung cốt lõi tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức Hội nghị gặp mặt, giao lưu, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đặng Ái Xoan.

Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác bố trí, phân công, điều động cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên để tạo sự chuyển biến thực sự về chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; triển khai thực hiện đồng bộ “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” thực chất và hiệu quả. Tổ chức Hội nghị biểu dương bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu năm 2024.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Cờ, Bằng khen cho các tổ chức Đảng cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

Tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, UBKT các cấp, phát huy vai trò các Đoàn công tác phụ trách các Đảng bộ huyện, thành phố, đặc biệt là việc theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương của tỉnh tại cơ sở; phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác.

Thực hiện xác minh, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên và người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

Lãnh đạo tổ chức có chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ và chuyên đề, trong đó quan tâm đến việc ban hành các nghị quyết để triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kịch bản phát triển KT-XH năm 2024.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, nhất là thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền

Về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp điều hành phát triển kinh tế, đảm bảo đạt các chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn trong quý II/2024 ước đạt 8,0%. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là nguồn vốn sự nghiệp.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, nhất là tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Hà Giang, hoàn thiện hồ sơ tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2) từ xã Tân Quang, huyện Bắc Quang đến thành phố Hà Giang. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo chỉnh trang đô thị tại trung tâm các xã, thị trấn các huyện và thành phố Hà Giang đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc khai thác vật liệu xây dựng trái phép, quan tâm chỉ đạo việc đấu giá khai thác các điểm mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường. Triển khai khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, bất cập mà đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đã chỉ ra.

Giám đốc Sở Công thương Triệu Tài Phong thảo luận tại hội trường.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, nhất là dự án thuộc các lĩnh vực khoáng sản, thủy điện, chế biến, sản xuất, du lịch, dịch vụ, nông lâm nghiệp và chăn nuôi. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất công nghiệp phục hồi, chỉ đạo vận hành tốt các nhà máy thủy điện gắn với kiểm tra công tác an toàn hồ, đập.

Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học tăng năng suất; kiên trì thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây ngô. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác trồng mới, chăm sóc, bảo vệ rừng, làm tốt công tác theo dõi, cảnh báo phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch phục vụ du khách đảm bảo các điều kiện an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục hoàn thiện, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước của các sở, ngành; kiên quyết, kiên trì khắc phục tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, không dám làm, làm việc cầm chừng; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 an toàn, hiệu quả, thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường dân tộc nội trú, triển khai tốt công tác tuyển sinh của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng, các chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bảo đảm giữ vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc và dự báo sát tình hình an ninh chính trị, an ninh tư tưởng và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, những nơi tiềm ẩn những yếu tố phức tạp để có các phương án ngăn chặn “từ sớm, từ xa” các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; chuẩn bị và ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở theo chỉ đạo của Bộ Công an. Chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024. Chuẩn bị chu đáo, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, chủ trì phối hợp với các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu tổ chức Hội nghị thường niên với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Nhân dịp này, BTV Tỉnh ủy đã tặng Cờ, Bằng khen cho 10 tổ chức Đảng và 123 đảng viên. Trong đó: Tặng Cờ cho 3 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền; tặng Bằng khen cho 1 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền; tặng Bằng khen cho 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền và 123 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

Dịp này, đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.911
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.392
Năm 2024 : 559.738