A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì

CTTBTG - Sáng 17.5, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì để kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đề án số 06-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đảng viên giai đoạn 2021-2025; Chương trình số 30-CTr//TU của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Cùng dự có Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến; lãnh đạo UBKT, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì có 66 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 24 Đảng bộ xã, thị trấn, 3 Đảng bộ và 39 chi bộ cơ sở thuộc khối cơ quan, lực lượng vũ trang; toàn Đảng bộ có 6.101 đảng viên.

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn, triển khai đầy đủ tới các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy huyện đã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kịp thời chỉ ra những hạn chế và định hướng các giải pháp cụ thể đối với các chỉ thị, đề án, chương trình. Kết quả, công tác xây dựng tổ chức đảng được đẩy mạnh, tiếp tục được củng cố, kiện toàn, sắp xếp phù hợp; bổ sung chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở gắn với xây dựng hệ thống chính trị. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cấp ủy viên được quan tâm; chất lượng lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại buổi làm việc

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi kiểm tra thực tế tại xã Thông Nguyên và thị trấn Vinh Quang; qua nghe ý kiến phát biểu của Thường trực, BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì về kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Nghe lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy trao đổi, góp ý xây dựng để BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì quan tâm lãnh, chỉ đạo về các nội dung: Chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình, gắn với kiểm tra, giám sát; việc quản lý đảng viên đi lao động ngoài tỉnh; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng điều hành sinh hoạt cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ; phương pháp, cách thức chọn nội dung để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ; thực hiện “Chi bộ 4 tốt – Đảng bộ 4 tốt”; công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới...

b

Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá: Sau khi có có Chỉ thị 12, sinh hoạt chi bộ trên địa bàn của huyện Hoàng Su Phì có nhiều cách làm để nâng cao chất lượng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất; công tác phát triển đảng viên được quan tâm, số lượng đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số tăng lên; chất lượng đảng viên được nâng lên.

Đồng thời chỉ ra một số hạn chế như: Việc cụ thể các văn bản ở cấp cơ sở chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng cở sở, chi bộ còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao; một bộ phận đảng viên trình độ, năng lực, trách nhiệm chưa cao, đặc biệt là tại các chi bộ cơ quan; công tác tuyên truyền, vận động thế hệ trẻ nhận thức về vai trò, sự lãnh đạo của Đảng chưa được chú trọng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Thường trực, BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì tiếp tục lãnh đạo thường xuyên liên tục để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; quán triệt quan điểm xuyên suốt “Công tác xây dựng đảng là then chốt, thường xuyên, liên tục, có ý nghĩa sống còn của Đảng ta”. Từ quan điểm đó, BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố nâng cao năng lực, sức chiến chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; lãnh đạo đổi mới phong cách, lề lối, tác phong làm việc của người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tập trung cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết sát với thực tế. Quan tâm lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của bí thư cấp ủy ở sở, bảo đảm vai trò là hạt nhân, Đảng lãnh đạo toàn diện tại cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo TTATXH. Quan tâm lãnh đạo công tác phát triển đảng viên mới trong đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, hội viên các đoàn thể; nêu cao vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong phát triển đảng viên mới. Nâng cao chất lượng, trình độ đảng viên; có giải pháp phòng ngừa từ sớm từ xa tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống trong đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đảng viên tại các cơ quan, công sở. Chú trọng công tác đánh giá, phân loại, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng quản lý, gắn với việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Chi bộ 4 tốt – Đảng bộ 4 tốt”.


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.801
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.282
Năm 2024 : 559.628