A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Yên Minh đổi mới phương thức học tập và làm theo Bác

CTTBTG - Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo” và lồng ghép vào chương trình công tác trọng tâm trong năm, Đảng bộ huyện Yên Minh đã có nhiều đổi mới trong phương thức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiên Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Đảng ủy xã Hữu Vinh lựa chọn mô hình phát triển cây ăn quả trong học tập và làm theo Bác.

Đảng ủy xã Hữu Vinh lựa chọn mô hình phát triển cây ăn quả trong học tập và làm theo Bác.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2023 với thực hiện các nghị quyết, kết luận của T.Ư về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Đảng bộ huyện Yên Minh đã tổ chức các hội nghị, lồng ghép các cuộc họp chi bộ, thôn, tổ dân phố để quán triệt, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân với hàng chục nghìn lượt người tham gia; trong đó có 5.830 đồng chí đảng viên, đạt 96% tổng số đảng viên toàn huyện.

Căn cứ 4 chuyên đề thực hiện năm 2023 về phong cách nêu gương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế và văn hóa – xã hội; kết hợp giữa học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Minh chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Đối với tập thể, phải đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của T.Ư, địa phương, cơ quan, đơn vị...

Đối với cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị, công tác. Riêng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cá nhân để làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Minh lựa chọn Đảng bộ các xã Du Già, Đông Minh, Hữu Vinh, Na Khê và Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy để xây dựng 5 mô hình cấp huyện điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; duy trì, nhân rộng các mô hình điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác của các năm trước. Qua đó bước đầu tạo phong trào thi đua rộng khắp toàn huyện, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo Bác.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hữu Vinh Nguyễn Thị Hoài, là 1 trong 5 Chi bộ, Đảng bộ được lựa chọn làm điểm thực hiện trong năm 2023, Đảng ủy xã đã đăng ký xây dựng kế hoạch, lựa chọn thực hiện việc “chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao” trong học tập và làm theo Bác với 3 mô hình là: Nhóm hộ chăn nuôi bò vỗ béo tại thôn Khai Hoang 2, với 11 hộ tham gia; nhóm hộ trồng cây ăn quả tại thôn Nà Tậu, với 19 hộ tham gia, tổng diện tích thực hiện 3,8 ha và mô hình hộ ông Ly Mí Vừ, thôn Nà Tậu thực hiện trồng 230 cây xoài Kim hoàng (Đài Loan). Ngoài ra, 100% cán bộ chủ chốt xã đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư (khóa XI, XII, XIII) và chức trách nhiệm vụ được giao với cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Dù có nhiều đổi mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhưng qua triển khai Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Minh nhận thấy còn một số hạn chế như: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa rõ nét. Công tác tuyên truyền một số nơi chưa mạnh mẽ, nội dung chưa sát với thực tế, chưa chú trọng về gương điển hình tiên tiến và những bài học kinh nghiệm. Việc theo dõi, nắm bắt các mô hình, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa của các tập thể, cá nhân tại một số địa phương, đơn vị chưa sâu sát, chưa kịp thời...

Bí thư Huyện ủy Yên Minh Ngô Xuân Nam cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ rõ nguyên nhân những hạn chế trong thực hiện học tập và làm theo Bác. Từ đó xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của T.Ư và Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các tập thể, cá nhân thực hiện mô hình điển hình để đánh giá rút kinh nghiệm nhân rộng. Thực hiện hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là các đồng chí cấp ủy viên các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chú trọng việc chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Bài, ảnh: Duy Tuấn


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 827
Hôm qua : 2.455
Tháng 06 : 49.793
Năm 2024 : 462.179