A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên biển, đảo và thu hút nguồn lực

Năm 2024, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ) và thu hút nguồn lực (THNL) Quân chủng Hải quân xác định 4 nhiệm vụ và 9 giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung tuyên truyền nội dung Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XIII; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam…

Sáng 19/12, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo công tác TTBĐ và THNL năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân, Trưởng ban Ban chỉ đạo chủ trì. Tham dự hội nghị có thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên chủ trì hội nghị

Năm 2023, công tác TTBĐ và THNL đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thiết thực, hiệu quả, góp phần cung cấp thông tin, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trước những diễn biến phức tạp trên biển.

Các cơ quan, đơn vị đã linh hoạt triển khai, đa dạng hình thức với những nội dung thiết thực nhằm cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về tình hình trên biển; kết hợp chặt chẽ giữa các hình thức, phương pháp tuyên truyền với hoạt động thực tiễn, góp phần giáo dục, động viên bộ đội giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hơn 350 buổi tuyên truyền cho trên 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ (tăng 50 buổi, 5000 lượt người so với năm 2022); phối hợp với các địa phương tổ chức 600 buổi nói chuyện thời sự với gần 250.000 lượt người tham gia; cấp phát 30.000 tờ tranh và 15.000 tài liệu tuyên truyền.

Quân chủng đẩy mạnh TTBĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng với 1.200 lượt phóng viên đi thâm nhập thực tế, đăng hơn 9760 tin, bài, ảnh, phóng sự (tăng hơn 1.500 tin, bài so với năm 2022).

Báo Hải quân Việt Nam biên tập, xuất bản và phát hành các ấn phẩm phục vụ các nhiệm vụ chính trị và hoạt động của Quân chủng đạt chất lượng tốt; đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, thông tin; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo và các hoạt động, sự kiện nổi bật của Quân chủng…

Công tác THNL cũng được các cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm như phát tài liệu, tranh tuyên truyền cho các trường đại học, THPT trong cả nước; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tư vấn tuyển sinh trên VOV1, trang web của Học viện Hải quân...

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về những hạn chế, bất cập và đề xuất một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTBĐ và THNL trong thời gian tới.

Các cơ quan, đơn vị cần chú trọng về chất lượng báo cáo viên; tăng cường nội dung tuyên truyền cho hạ sĩ quan, binh sĩ; tuyên truyền những chính sách mới để thu hút ngày càng đông đảo học sinh, sinh viên vào học tập, công tác trong Quân chủng Hải quân.

Cơ quan thường trực tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, tham mưu giúp Ban chỉ đạo điều chỉnh phân công địa bàn cho các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả TTBĐ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên biểu dương những kết quả đạt được của công tác TTBĐ và THNL năm 2023.

Đồng chí Phó Chính ủy Hải quân yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị cần sớm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra và quán triệt nghiêm các nội dung, giải pháp chủ yếu trong báo cáo trung tâm tại hội nghị; bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác TTBĐ và nhiệm vụ của Quân chủng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Khóa XIII của Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các thành tích, chiến công của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền trong hạ sĩ quan - binh sĩ về chủ trương, chính sách đào tạo nguồn lực ở nước ngoài. Nội dung tuyên truyền THNL tập trung vào thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút nguồn lực chính trị tinh thần, văn hóa, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí... để góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Đặng Tùng


Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.119
Hôm qua : 3.657
Tháng 05 : 66.475
Năm 2024 : 365.889