A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Giang

CTTBTG - Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng to lớn của công tác tuyên truyền về biển, đảo và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2023, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền về biển, đảo năm 2023.

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang với Cục Hậu cần Hải quân xác định nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền biển, đảo trong từng thời điểm cụ thể để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thông qua nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, như: Công tác định hướng tuyên truyền, giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên hằng tháng; tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị, cuộc họp, giao ban, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; các cuộc thi, hội thi, trưng bày, triển lãm tư liệu về biển, đảo Việt Nam... Nội dung tuyên truyền trọng tâm về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam; những thành tựu về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các vùng biển, đảo trong nửa nhiệm kỳ và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982), Luật biển Việt Nam năm 2012; những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên các vùng biển, đảo; kết quả đấu tranh, bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo...

Từ những cách làm hiệu quả như trên, công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành trên 50 văn bản chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cử báo cáo viên thực hiện tuyên truyền lồng ghép về tình hình Biển Đông và công tác bảo vệ biển, đảo Việt Nam tại các hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; biên soạn, ban hành 02 tài liệu thông tin nội bộ về tình hình Biển Đông gửi cơ sở; thực hiện mở riêng chuyên mục “Tuyên truyền về biển đảo” trên Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đăng tải 62 bài viết về hoạt động rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các chiến sỹ Trường Sa, cuộc sống của người dân huyện đảo. Nhóm 35 các cấp của tỉnh tích cực đăng tải, chia sẻ trên 3.500 lượt tin, bài, ảnh với nội dung nhằm đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng nói chung, trong đó có vấn đề Biển Đông nói chung và biển, đảo Việt Nam nói riêng, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc có liên quan đến biển, đảo…

 Phóng viên Hoàng Gia, Phương Hoa của báo Hà Giang và Đài Phát Thanh-Truyền hình tỉnh tác nghiệp trên đường ra quần đảo Trường Sa

Báo Hà Giang duy trì tốt với chuyên mục “Biển, đảo quê hương”; đăng trên 30 tin, bài, thơ, tản văn, ảnh, video, trong đó có nhiều bài viết hay, sâu sắc, dài kỳ đăng trên Báo Hà Giang điện tử, Báo Hà Giang thường kỳ tuyên truyền về các hoạt động của người chiến sỹ Hải quân, việc nâng cao chất lượng công tác tại các lữ đoàn, đón Tết nơi đảo xa, tình cảm của người dân biên giới Hà Giang hướng về biển, đảo. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh với chuyên mục “Vì biển, đảo quê hương”, phát được 61 tin, 11 phóng sự ngắn, 09 chuyên mục và 02 phóng sự chuyên đề thông tin các hoạt động kiểm tra, giám sát, củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam…; Tạp chí Văn nghệ Hà Giang với chuyên mục “Biên giới, biển đảo quê hương”, đăng tải được 16 bài văn, thơ viết về biển, đảo Việt Nam… Bên cạnh đó, Báo Hà Giang duy trì phát hành Báo Hà Giang thường kỳ tới Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Thủ trưởng Cục Chính trị, Phòng Tuyên huấn, Báo Hải quân, Cục Hậu cần Hải quân, các cơ quan của Quân chủng Hải Quân.

Công tác tuyên truyền biển, đảo bằng xe máy gắn loa không dây tại cơ sở của tỉnh Hà Giang

Ban Tuyên giáo/tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện tuyên truyền lồng ghép về biển, đảo Việt Nam tại các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị với trên 1.500 buổi; tổ chức tuyên truyền lồng ghép biển, đảo Việt Nam với các nội dung khác đến các thôn vùng sâu, vùng xa của tỉnh, tuyên truyền thông qua xe máy gắn loa, tại các buổi chợ phiên, hệ thống biển led, biển tường, loa truyền thanh xã, thôn…; các cơ quan xuất bản bản tin, cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương đều ưu tiên tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo, những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…

Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Cục Hậu cần Hải Quân năm 2024

Từ thực tiễn phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang với Cục Hậu cần Hải quân trong năm qua, có thể xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trong thời gian tới, như sau: (1) Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các đề án của Chính phủ, bộ, ngành có liên quan đến biển, đảo, biên giới; bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương để tiếp tục thực hiện tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, biển đảo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, qua đó nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò biển, đảo Việt Nam, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với bảo về biển đảo Việt Nam gắn với bảo vệ an ninh biên giới; cùng với đó nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là sinh viên, đoàn viên, thanh niên trong nhận diện, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về biển, đảo Việt Nam. Gắn tuyên truyền biển, đảo với công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, công tác thông tin đối ngoại. (2) Phối hợp nắm dư luận xã hội, nắm tình hình thông tin trên mạng internet, các trang mạng xã hội, blog cá nhân có nội dung thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình biển, đảo Việt Nam để có biện pháp chỉ đạo, định hướng đấu tranh, phản bác hiệu quả. (3) Quan tâm phối hợp tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh. (4) Kịp thời biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam…


Tác giả: Hoàng Quân
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.125
Hôm qua : 3.657
Tháng 05 : 66.481
Năm 2024 : 365.895