A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạo môi trường đầu tư thông thoáng

Với quan điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định, tỉnh ta xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Những con số “biết nói”

Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và rà soát, đơn giản hóa TTHC, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc quy trình TTHC, tạo lập dữ liệu điện tử; xây dựng báo cáo phân tích và kịp thời ban hành kế hoạch cải thiện và nâng cao các chỉ số, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về kiểm soát TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân và nâng cao kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với người dân, doanh nghiệp.

Dự án CIC Luxury Hà Giang đang dần hoàn thành.
Dự án CIC Luxury Hà Giang đang dần hoàn thành.

Hiện nay, số TTHC có hiệu lực áp dụng trên địa bàn tỉnh trên 2.127 TTHC, đơn giản hóa rút ngắn 30% thời gian giải quyết so với quy định 267 TTHC; 1.746 TTHC được giải quyết theo cơ chế “một cửa”; xây dựng quy trình liên thông giải quyết với 555 TTHC. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 1.818 dịch vụ công/1.876 TTHC, đạt tỷ lệ 96,9%, trong đó, toàn trình 665 dịch vụ công/1.876 TTHC. Đối với các dự án của nhà đầu tư trong nước, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đăng ký trên 3.458 tỷ đồng; trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 315 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 50.853 tỷ đồng. Đối với dự án FDI, có 4 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 3,69 triệu USD. Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, trong năm 2023 các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tiếp nhận trên 163.909 hồ sơ TTHC; số lượng hồ sơ đã giải quyết 157.769 hồ sơ, trong đó trước hạn 124.378 hồ sơ, đạt 78,8%; đúng hạn đạt 18,95%; chỉ có 2,2% hồ sơ quá hạn.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn cho biết: Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch theo từng ngành, từng lĩnh vực và quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ. Thực hiện đầy đủ chính sách tinh giản biên chế; quyết liệt kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với công vụ công chức. Công tác tuyên truyền về CCHC được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú. Công tác kiểm soát TTHC được theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên; việc hoàn thành tái cấu trúc quy trình TTHC, tạo lập dữ liệu điện tử, chuẩn hóa, công bố, công khai, niêm yết đầy đủ trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng hồ sơ TTHC và gửi hồ sơ trực tuyến.

Nỗ lực khơi thông “điểm nghẽn”

“Điểm nghẽn” trong công tác CCHC hiện nay được tỉnh nhận diện đó là một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo việc xử lý các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, nhất là cấp xã. Chưa thực hiện đúng quy trình giải quyết TTHC; chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành của bộ, ngành T.Ư nên ảnh hưởng tới quá trình giải quyết thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp và công tác quản lý, thu hút đầu tư, triển khai dự án theo quy hoạch được duyệt…

Để thúc đẩy tăng trưởng, tỉnh ta tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác CCHC. Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phát hiện những văn bản chồng chéo, chưa hợp lý hoặc hết hiệu lực để xử lý, kiến nghị xử lý nhằm hoàn thiện các chính sách phục vụ phát triển KT- XH trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa các TTHC đang có hiệu lực thi hành áp dụng trên địa bàn tỉnh phù hợp với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho biết: Để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tỉnh tập trung nâng cao vai trò người đứng đầu các sở, ngành và các huyện, thành phố; có cơ chế khuyến khích, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thúc đẩy tính chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ; nghiêm túc xử lý, chấn chỉnh những cán bộ suy thoái về đạo đức, để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công, các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư ngân sách nhà nước và phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng trong tiếp cận về dịch vụ tài chính, tín dụng cho mọi thành phần kinh tế.

Mặt khác, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, chú trọng hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp; cán bộ quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp... cung cấp thông tin cần thiết cho doanh nghiệp; thường niên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư; mở các kênh tiếp thu ý kiến, phản hồi của doanh nghiệp nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bài, ảnh:  KIM TIẾN


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 568
Hôm qua : 2.832
Tháng 02 : 38.686
Năm 2024 : 94.488