A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng 19.3, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) xem xét một dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 15

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phương châm chủ động, linh hoạt, đồng hành để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, vì mục tiêu phát triển KT – XH của tỉnh, cả trước mắt và lâu dài. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023 sang năm 2024 và thực hiện công tác cán bộ để kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu dự Kỳ họp

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp

Đồng chí Thào Hồng Sơn đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và nhân dân để xem xét, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan; đồng thời thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung trình kỳ họp để HĐND tỉnh quyết định ban hành các nghị quyết đảm bảo chất lượng, khả thi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc Kỳ họp

Trong chương trình Kỳ họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra đối với dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Với 100% số đại biểu nhất trí tán thành, Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII

Thực hiện công tác cán bộ, Kỳ họp tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh do được phân công công tác khác; miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh do được phân công công tác khác; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng do được phân công công tác khác.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh HĐND tỉnh khóa XVIII

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024

Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả, với số phiếu bầu nhất trí tán thành cao, Kỳ họp đã bầu đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu đồng chí đồng chí Trần Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu đồng chí Nguyễn Văn Giao, Giám đốc Sở Y tế và đồng chí Lê Thanh Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu kín bầu bổ sung các chức danh HĐND, Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn khẳng định: Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra; các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm, dân chủ, tập trung thảo luận và thống nhất cao trong biểu quyết các nội dung trình tại Kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bức phá về đích và giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời là năm đầu triển khai một số Luật quan trọng mới được Quốc hội thông qua. HĐND tỉnh đề nghị: Đối với nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2024, UBND tỉnh và các cấp, ngành tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao năng lực quản lý, phân bổ, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và 3 khâu đột phá, 5 chương trình trọng tâm của tỉnh; tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tích cực, chủ động rà soát những cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành và những chính sách, pháp luật có liên quan để đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới những nghị quyết của HĐND tỉnh phù hợp với quy định mới của pháp luật.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa các đồng chí được miễn nhiệm chức danh HĐND, UBND tỉnh khóa XVIII để nhận công tác khác

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị và mong muốn các đồng chí vừa được miễn nhiệm các chức danh của HĐND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ mới theo sự phân công của BTV Tỉnh ủy và các đồng chí mới được bầu bổ sung các chức danh tại Kỳ họp này tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao độ năng lực, sở trường công tác góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả công tác của HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương trong thời gian tới. Ngay sau Kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh khẩn trương phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí vừa được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ các chức danh, chức vụ của HĐND, UBND tỉnh khóa XVIII đảm bảo tính liên tục, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành; Thường trực, các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tổ chức giám sát và phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội giám sát kết quả việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề và nghị quyết về công tác cán bộ được thông qua, ban hành tại Kỳ họp, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý và giải quyết...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.702
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.183
Năm 2024 : 559.529