A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bắc Mê thực hiện hiệu quả việc cải tạo vườn tạp

CTTBTG - Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, huyện Bắc Mê đã nỗ lực để Nghị quyết đi vào cuộc sống. Chương trình cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng và được người dân đồng tình hưởng ứng. 

 

Mô hình cải tạo vườn tạp của thôn Tắn Khâu, xã Phú Nam.

Để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, Ban Thường vụ  huyện Bắc Mê chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền đến cán bộ, thành viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình cải tạo vườn tạp; tích cực hưởng ứng trở thành phong trào thi đua; chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện phong trào cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ, hướng dẫn người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo cải tạo vườn tạp bằng những việc làm thiết thực. Vận dụng cơ chế, chính sách, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất thâm canh cây trồng cho người dân.

Trong hai năm 2022 – 2023,  huyện đã thực hiện tổng số 157 vườn, bình quân thu nhập của hộ gia đình sau khi thực hiện cải tạo vườn tạp đạt từ 20 đến 25 triệu đồng. Riêng trong quý II năm 2023, các xã, thị trấn đã triển khai ra quân thực hiện cải tạo vườn tạp được 55/97 hộ, đạt 56,7% kế hoạch, trong đó: 23 hộ cận nghèo, 29 hộ nghèo, 01 hộ trung bình. Hỗ trợ công lao động cải tạo vườn tạp 1.478 ngày công. Tổng diện tích cải tạo thực hiện được 47.095 mét vuông, cải tạo trồng cây ăn quả, trồng rau, củ, quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…. Để thực hiện hiệu quả trong nhân dân, huyện đã có những định hướng, tạo điều kiện hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất và được tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, phát triển kinh tế  hộ, quy hoạch bố trí sắp xếp chuồng trại chăn nuôi hợp lý, đảm bảo hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi hợp vệ sinh.

Mô hình cải tạo vườn tạp của chị Nguyễn Thị Thiên, thôn Nà Nèn, thị trấn Yên Phú.

Với mục tiêu: Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế vườn hộ phù hợp với quy mô, đặc điểm của từng vườn và từng vùng; nâng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích chăn nuôi, trồng trọt so với trước khi tiến hành cải tạo, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế thấp sang cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn; áp dụng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa. Huyện Bắc Mê đã và đang cụ thể hóa Nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn cuộc sống của người dân. Cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình cải tạo vườn tạp, trên địa bàn huyện Bắc Mê bước đầu đã xuất hiện nhiều mô hình cải tạo vườn tạp thành công, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó nhận thức của người nông dân về cải tạo vườn tạp cũng được nâng lên, thể hiện rõ trong việc canh tác, sắp xếp bố trí lựa chọn cây trồng, vật nuôi và từng bước có thu nhập ngay trên chính diện tích của hộ gia đình. Kết quả cho thấy những mảnh vườn sau cải tạo đã tạo ra sinh kế và thu nhập nhất định cho người dân về rau xanh, gia súc, gia cầm. Qua đó, đã tạo ra sản phẩm tại chỗ cho gia đình và các sản phẩm hàng hóa cung cấp ra thị trường. Quan trọng hơn là các khu vườn đã cải thiện và sắp xếp khoa học, đặc biệt là chủ trương cải tạo vườn tạp, gắn với cải tạo chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường của huyện đã phát huy được tính phù hợp và hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao từ huyện đến cơ sở.

Ma Văn Kiên


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 903
Hôm qua : 2.455
Tháng 06 : 49.869
Năm 2024 : 462.255