A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII

CTTBTG - Sáng 13.7, tại hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 12. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH, các huyện, thành phố; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Toàn cảnh kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Năm 2023, trong bối cảnh nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nỗ lực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền như: Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN 6 tháng đầu năm; báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021 - 2025; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh và một số báo cáo quan trọng khác. Xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh để thông qua 36 nghị quyết quan trọng.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Năm 2023, trong bối cảnh nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nỗ lực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền như: Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN 6 tháng đầu năm; báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021 - 2025; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh và một số báo cáo quan trọng khác. Xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh để thông qua 36 nghị quyết quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo tình hình phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm.

Với phương châm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ các báo cáo, tờ trình được xem xét tại kỳ họp, từ thực tiễn sinh động, phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng; chất vấn đúng và trúng các vấn đề mà cử tri quan tâm, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025.

Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH khóa XV của tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo tình hình phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi, phát triển nhanh và ổn định. Các chương trình, chính sách quan trọng được đẩy mạnh thực hiện, bước đầu phát huy hiệu quả. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.378,4 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 148,5 triệu USD, tăng 6,7 lần so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch đạt 1.418.000 lượt người, tăng 28,2% so với cùng kỳ 2022. Tổ chức khởi công dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 (đoạn qua tỉnh Hà Giang) và khởi công, khánh thành một số công trình, dự án quan trọng khác. Chỉ số PCI năm 2022 tăng 18 bậc so với 2021.

Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thân Quốc Hùng báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm.

Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thân Quốc Hùng báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cường báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cường báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên báo cáo thẩm tra đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên báo cáo thẩm tra đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, còn một số nhóm chỉ tiêu đạt thấp như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP giá so sánh năm 2010) 6 tháng đầu năm ước đạt 6.985,34 tỷ đồng, tăng 1,18% so với cùng kỳ (thấp hơn mức tăng 8,72% của 6 tháng đầu năm 2022). Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 121.115 tấn, giảm 4,79% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 845,4 tỷ đồng, giảm 20,9% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 28,16% so với cùng kỳ. Các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2022 giảm so với 2021: Chỉ số PAPI giảm 16 bậc, chỉ số SIPAS giảm 19 bậc, chỉ số PAR Index giảm 12 bậc. Các hoạt động văn hóa - xã hội duy trì ổn định; chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. QP-AN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Hoàng Văn Kiên báo cáo thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Hoàng Văn Kiên báo cáo thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thủy báo cáo thẩm tra đối với các văn bản trình kỳ họp thuộc lĩnh vực pháp chế.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thủy báo cáo thẩm tra đối với các văn bản trình kỳ họp thuộc lĩnh vực pháp chế.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thủy báo cáo thẩm tra đối với các văn bản trình kỳ họp thuộc lĩnh vực pháp chế.

Giám đốc Sở Lao động TB&XH Sùng Đại Hùng trình bày các tờ trình của UBND tỉnh.

Kỳ họp đã nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Thường trực UBND tỉnh thông qua báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021 - 2025. Đại diện các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Nghe báo cáo của các cơ quan Tư pháp; xem xét một số tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh...

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh trình bày tờ trình quy định một số mức chi thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh trình bày tờ trình quy định một số mức chi thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030.

Giám đốc Sở Văn hóa TT&DL Nguyễn Hồng Hải trình bày tờ về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch.

Giám đốc Sở Văn hóa TT&DL Nguyễn Hồng Hải trình bày tờ trình về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Cao Cường trình bày tờ trình về Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Cao Cường trình bày tờ trình về Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp Trương Huy Huân trình bày tờ trình về hỗ trợ kinh phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Giám đốc Sở Tư pháp Trương Huy Huân trình bày tờ trình về hỗ trợ kinh phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều nay, Kỳ họp tiếp tục xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại tổ về các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Báo Hà Giang điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin nội dung kỳ họp.

Tin, ảnh: Kim Tiến - Nguyễn Phương


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.367
Hôm qua : 3.949
Tháng 06 : 58.916
Năm 2024 : 471.302