A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Góp ý kiến dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng

CTTBTG - Ngày 6-3, tại Hà Nam, Ban Tổ chức Trung ương (Cơ quan Thường trực của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV) tổ chức Hội nghị các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đóng góp ý kiến dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025). Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy vùng Đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Báo cáo tổng kết 5 năm về công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc. Việc đánh giá đúng những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi phải xem xét, đánh giá bao quát, toàn diện, khách quan, phản ánh được đúng thực tiễn công tác xây dựng Đảng từ Trung ương xuống cơ sở; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, nội dung dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng có phạm vi rất rộng, nhiều vấn đề đặt ra. Do vậy, các đại biểu cần tập trung thảo luận về bố cục, nội dung từng phần của Đề cương. Từ thực tiễn ở địa phương, đồng chí cũng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cho ý kiến về những nội dung trọng tâm cần nhấn mạnh, bổ sung trong Báo cáo, qua đó làm nổi bật kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập; nguyên nhân khách quan, chủ quan về nhận thức đối với công tác xây dựng Đảng; về quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ về xây dựng Đảng…

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo Đề cương Báo cáo gồm 3 phần: Dự báo bối cảnh, tình hình các yếu tố tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới; phương hướng; nhiệm vụ, giải pháp, trong đó dự kiến 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đại biểu cho ý kiến cụ thể về bối cảnh, tình hình, những yếu tố tác động, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhóm giải pháp đột phá do Đại hội XIII của Đảng đề ra vẫn còn nguyên giá trị, để phù hợp với giai đoạn phát triển mới, trong 5 năm tới, bước đầu Tiểu ban đề xuất cùng với việc thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII, tại Đại hội XIV tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá mới.

Phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao 12 ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc của đại diện lãnh đạo các địa phương tham dự Hội nghị. Từ thực tiễn địa phương và quá trình tổng kết, các ý kiến đã góp ý nhiều nội dung nhằm bổ sung, đóng góp vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá mới để tiếp tục tạo được chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trương Thuỷ


Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.817
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.298
Năm 2024 : 559.644