A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Xín Mần: Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội qua nửa đầu nhiệm kỳ

CTTBTG - Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Xín Mần lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực.

Xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, lâu dài, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của Đảng, nên sau Đại hội Đảng bộ huyện Xín Mần lần thứ XVIII, các cấp ủy, chính quyền của huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác dân vận, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác dân vận được triển khai kịp thời, đồng bộ trên các lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú trọng đến các vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân; phát huy tốt vai trò của tổ dân vận, hội nghệ nhân dân gian, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, dân vận chính quyền. Tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân được 276 cuộc, có hơn 3.072 ý kiến được tiếp thu giải quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Duy trì thực hiện 35 mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực của hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác dân vận. Đặc biệt là Nghị quyết số 27-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích.Kếtquả, trong việc cưới đã tuyên truyền, vận động được 26 cặp hoãn kết hôn do chưa đủ tuổi, 08 đám bỏ thách cưới; trong việc tang đã vận động được 134 đám không giết mổ trâu, bò, ngựa để tổ chức đám ma, 02 đám tang bỏ thủ tục trả lễ; trong đời sống sinh hoạt đã vận động 1.438 hộ di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà, cải tạo, làm mới 577 nhà vệ sinh, 511 nhà tắm, tổng vệ sinh thôn, xóm 1.088 buổi tại 18/18 xã, thị trấn.

Xã Nàn Ma tổ chức Hội thi tuyên truyền xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu (ảnh Thuý Hậu – Cao Cường)

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng về cơ sở với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; tập trung tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện tốt 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia. Qua đó, đã có nhiều mô hình điển hình như: Mô hình liên kết phát triển chăn nuôi của hội phụ nữ với 36 tổ với 312 thành viên; mô hình phát triển kinh tế với việc hỗ trợ thành lập được 02 mô hình phát triển kinh tế tập thể, 04 chi hội nghề nghiệp, 77 tổ hợp tác với 776 thành viên, thành lập 106 tổ hội nghề nghiệp với 121 thành viên; mô hình kinh tế gia trại của hội cựu chiến binh với trên 60 hộ gia đình hội viên tiêu biểu tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế; mô hình nhà sạch, khuôn viên đẹp; mô hình phát triển kinh tế lập thân khởi nghiệp, phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội của đoàn thanh niên. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Huyện đoàn Xín Mần hướng về cơ sở cải tạo vườn tạp (ảnh Hoàng Thạch)

Cùng với đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn được đẩy mạnh và đạt kết quả cao. Thường xuyên nắm bắt, lắng nghe ý kiến của nhân dân, định kỳ đóng góp các ý kiến với cấp uỷ chính quyền về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, hướng đến sự hài lòng, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã chủ động lựa chọn các nội dung giám sát và phản biện có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thực tế của từng giai đoạn. Kết quả, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội giám sát được 29 cuộc tại 18 xã, thị trấn; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân giám sát được trên 50 cuộc; tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Luật, cơ chế chính sách. Làm tốt công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đạt 99,96%...

Phát huy kết quả đạt được, trong nửa cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Xín Mần sẽ tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy tốt vai trò của tổ dân vận, hội nghệ nhân dân gian, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả việc xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc…


Tác giả: Phạm Hải
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.951
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.432
Năm 2024 : 559.778