A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

​​​​​​​Kết quả nổi bật trong phong trào hoạt động Công đoàn huyện Yên Minh những năm qua

CTTBTG - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Minh, sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở. Công đoàn huyện Yên Minh đã đạt được những kết quả quan trọng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt độngng đoàn, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy động lực cho đoàn viên, người lao động, góp phần tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia thực hiện các chính sách, pháp luật, giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đoàn viên, người lao động.

 

Hiện nay, công nhân viên chức lao động toàn huyện Yên Minh có 2.477 đoàn viên, sinh hoạt ở 93 Công đoàn cơ sở, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn đã củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực công tác, năng lực lãnh đạo, điều hành, năng động sáng tạo hơn trong công việc, nhiều cán bộ Công đoàn có trách nhiệm, tâm huyết với công tác Công đoàn, quan tâm chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động. 

Trao quà đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Trong những năm qua, các cấp Công đoàn trong huyện tổ chức cho đoàn viên, người lao động học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Luật thi đua khen thưởng; Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm Y tế; Bộ Luật lao động sửa đổi, bổ sung; Quan điểm, định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và xây dựng Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới  gắn với  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về chỉnh đốn, xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, v.v...với nhiều hình thức như: Quán triệt, học tập thông qua các buổi sinh hoạt Công đoàn, sinh hoạt Chi bộ, cơ quan… 100% công đoàn cơ sở đều triển khai thực hiện, thu hút trên 12.500 lượt người tham gia.

Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà  nước đến công nhân viên chức lao động và nhân dân.

Thường xuyên tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Đồng thời quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất cho người lao động như tổ chức thăm hỏi tặng quà, gặp mặt… thông qua những hoạt động đó đã góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Hằng năm triển khai các hoạt động “Tháng công nhân”, các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động về truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Tổ chức các hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với đoàn viên, người lao động để giải quyết kịp thời những đề xuất của người lao động, trong đó đã tổ chức 03 cuộc đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao động, qua đối thoại đã giải quyết kiến nghị cho 94 lượt đoàn viên.

Trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thường xuyên chỉ đạo các công đoàn cơ sở quán triệt và thực hiện tốt các quy định của nhà nước về thực hiện văn hóa nơi làm việc Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg, ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV, ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; v.v phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; tổ chức cho đoàn viên, người lao động  ký cam kết không hút thuốc lá, không vi phạm pháp lệnh dân số kế hoạch hoá gia đình, không mắc các tệ nạn xã hội, v.v... Đồng thời thường xuyên chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục-thể thao cho đoàn viên, người lao động tham gia. Các phong trào văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, người lao động được giao lưu, học hỏi sau giờ làm việc, tạo mối đoàn kết gắn bó hơn giữa đoàn viên với người lao động, giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động và hiệu quả công việc.. Kết quả trong nhiệm kỳ qua có 93 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 88% so với Nghị quyết đại hội.

Giải bóng chuyền trong công nhân viên chức lao động huyện Yên Minh

Hằng năm, các cấp Công đoàn đều quan tâm tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương và kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, với các hình thức thiết thực, hiệu quả như: Tổ chức hội nghị, hội thi, tọa đàm; gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với Đảng, với đất nước; tổ chức cho đoàn viên thăm quan các di tích lịch sử, tổ chức viếng các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang huyện, nghĩa trang thanh niên xung phong; tặng quà giúp đỡ ngày công lao động cho các gia đình Thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công. Các hoạt động truyền thông về tổ chức Công đoàn được đẩy mạnh, tích cực; khuyến khích, vận động đoàn viên, người lao động tích cực ứng dụng công nghệ thông tin như: Sử dụng điện thoại thông minh; mở tài khoản facebook, zalo, youtube... để chia sẻ thông tin, hình ảnh, các sản phẩm truyền thông về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn. Trong nhiệm kỳ, đã có trên 40 tin bài được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội phản ánh hoạt động công đoàn, các tấm gương điển hình tiên tiến trong đoàn viên, người lao động.

Thực hiện “Chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; bên cạnh đó, các cấp công đoàn sử dụng trang Zalo, facebook... như một kênh chính thống để chuyển tải những nội dung, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng xã hội học tập, giáo dục ý thức tự học trong đoàn viên, người lao động. Đến nay, có trên 90% số đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn được học tập, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, đến nay tổ chức và hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Yên Minh không ngừng đổi mới, phát triển, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh hoạt động công tác Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu đề ra.

Các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia, như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục được duy trì, đạt được nhiều kết quả và được cụ thể hóa, lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động như thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn phong trào thi đua “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ nhân dân các dân tộc Hà Giang”… Gắn với tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu đã được các cấp công đoàn quan tâm, sát thực tiễn, đa dạng hình thức, cách thức đánh giá và biểu dương, bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng, ưu tiên cấp cơ sở. Qua các phong trào thi đua, đã có nhiều tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động thực hiện tốt và được biểu dương khen thưởng. Có 01 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba; có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; có 03 cá nhân được nhà nước tặng danh hiệu “nhà giáo ưu tú”; có 246 tập thể và 6.126 cá nhân được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”; có 02 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; có 101 tập thể, 193 cá nhân được các cấp tặng Bằng khen; có 518 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; có 03 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”;; có 05 tập thể được Uỷ ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua; có 24 được tặng danh hiệu tập thể lao đông xuất sắc; có 448 cá nhân được UBND tỉnh Hà Giang tặng “Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển Hà Giang”; có 01 tập thể được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua; có 17 tập thể và 48 được Liên đoàn Lao động tỉnh Bằng khen; có 80 tập thể, 349 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; có 34 tập thể và 122 cá nhân được Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen, v.v...

Triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”. Có 285 đoàn viên tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo..., quyết tâm chiến thắng Đại dịch Covid-19" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Gặp mặt, trao đổi, động viên người lao động quyết tâm chiến thắng Đại dịch Covid-19"

Hưởng ứng phong trào thi đua “Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn tỉnh Hà Giang”..., các cấp Công đoàn đã tích cực tham gia hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

Công nhân viên chức lao động huyện Yên Minh giúp đỡ cựu chiến binh nghèo về nhà ở

Kết quả các phong trào thi đua do công đoàn phát động và phối hợp tổ chức các phong trào, đã vận động đoàn viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sáng kiến, giải pháp kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong công tác, lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, vì quyền lợi của đoàn viên, người lao động./.


Tác giả: Trần Văn Hoa, LĐLĐ Yên Minh
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.252
Hôm qua : 3.521
Tháng 07 : 61.516
Năm 2024 : 566.862