A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Những chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác bảo hiểm y tế ở Bắc Mê

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, huyện Bắc Mê đã thực hiện tốt các chính sách về Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, đoàn thể và người dân về BHYT, quyền lợi của người tham gia BHYT.

 

Ngay sau khi Chỉ thị số 38-CT/TW ban hành, các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHYT, bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền bằng trực quan treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính; phát trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến xã, thôn; khuyến khích nêu gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách BHYT... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT; các đơn vị sử dụng lao động ý thức được nghĩa vụ khi sử dụng lao động phải tham gia đầy đủ BHYT cho người lao động, chấp hành nghiêm các quy định của Luật BHYT...

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê khám, cấp phát thuốc cho người dân

Theo đó, hằng năm, huyện đã đưa chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT - BHXH trong Nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội của HĐND huyện. Đồng thời, giao chỉ tiêu độ bao phủ tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT cho các xã, thị trấn thực hiện; đồng thời xác định công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT gắn với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Bên cạnh đó, Bắc Mê đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát liên ngành đối với việc thực hiện các chính sách BHYT ở tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể và các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm Luật BHYT. Đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện, UBND huyện thường xuyên có văn bản chỉ đạo rà soát, yêu cầu thực hiện đầy đủ việc đóng 3 loại hình bảo hiểm đối với người lao động.

Do đó, hiệu suất sử dụng quỹ khám, chữa bệnh của các cơ sở trên địa bàn huyện không ngừng tăng lên; quyền lợi thụ hưởng của người tham gia BHYT được đảm bảo; việc sử dụng Quỹ BHYT trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng lạm dụng quỹ, vượt quỹ, vượt trần.

Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được đặc biệt quan tâm, thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, tinh gọn, giảm phiền hà, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh ngày một tốt hơn, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người bệnh. Cơ sở dữ liệu về thẻ BHYT, dữ liệu về chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh được kết nối liên thông. Hầu hết các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân đạt tỷ lệ 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, việc tham gia BHYT của người dân đã mang lại kết quả khả quan, số đối tượng tham gia BHYT năm sau cao hơn năm trước, nhất là các đối tượng tham gia theo hộ gia đình và học sinh tăng cao. Cụ thể, năm 2009, số người tham gia BHYT là 48.315 người, chiếm 96% dân số, năm 2014 số người tham gia BHYT 51.886 người chiếm 97%, đến năm 2024, có 56.954 người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 99,5% dân số.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm y tế, trong thời gian tới, Bắc Mê tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHYT nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia BHYT; thường xuyên hỗ trợ tăng tỷ lệ tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng.  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm đảm bảo đúng và không bỏ sót đối tượng, tránh bị trùng lắp trong việc cấp phát thẻ BHYT, thực hiện kịp thời việc lập danh sách tăng giảm và cấp phát thẻ BHYT hằng năm cho các đối tượng; chủ động ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện lạm dụng, trục lợi BHYT.

Lương Nghĩa

 


Thống kê truy cập
Hôm nay : 570
Hôm qua : 4.267
Tháng 06 : 66.807
Năm 2024 : 479.193