A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học “Sự phát triển nhận thức của Đảng về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Tọa đàm.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Toạ đàm.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Trong suốt tiến trình lịch sử từ khi Đảng ra đời cho đến nay, dù ở bất cứ giai đoạn nào, công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua gần 40 năm đổi mới, trước những biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo đã liên tục có những bước phát triển mới về nhận thức, góp phần quan trọng bổ sung, phát triển, nâng tầm tư duy lý luận, trình độ trí tuệ, tính hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo đã khẳng định vị trí, vai trò là một trong những mặt công tác trọng yếu của Đảng, góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đó là kết quả sự nỗ lực cống hiến, tâm huyết, trí tuệ của lớp lớp các thế hệ cán bộ làm công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo, các chuyên gia, nhà khoa học trong đó có sự đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm hôm nay.

Toạ đàm thuộc phạm vi đề tài khoa học "Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp". Qua đó, tập trung đánh giá toàn diện, sâu sắc, đúng đắn quá trình phát triển nhận thức của Đảng về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần tham mưu Bộ Chính trị “Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa qua 40 năm qua ở Việt Nam” và tham gia ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh Toạ đàm.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung đánh giá, thảo luận làm rõ các nội dung chủ yếu: Sự phát triển nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, mối quan hệ trong công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo của các cơ quan đảng Trung ương; làm rõ thực trạng công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương trong những năm qua, nhất là công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn kiện của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; sự phát triển nhận thức của Đảng về phương thức, nguồn lực cơ quan đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo, tạo động lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao phục vụ công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, GS.TS Phùng Hữu Phú khẳng định, những ý kiến tại buổi Tọa đàm sẽ là những cơ sở quan trọng để Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp thu, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.


Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương
Thống kê truy cập
Hôm nay : 274
Hôm qua : 3.887
Tháng 04 : 64.744
Năm 2024 : 253.084