A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lương Công chức viên chức không tăng quá 21 triệu khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 đúng không?

Lương Công chức viên chức không tăng quá 21 triệu khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 đúng không? - Câu hỏi của anh D.K (Bình Định).

Lương Công chức viên chức không tăng quá 21 triệu khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 đúng không?

Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW 2018.

Theo đó, điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Thêm vào đó, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Như vậy, mức lương trung bình của công chức, viên chức trình độ đại học cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng, nếu tăng hệ số lên 2,68 thì tăng mức lương của nhóm công chức mới ra trường sẽ lên đến hơn 4,8 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Do đó, dự kiến tăng mức lương cao nhất của công chức, viên chức vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Theo đó, nếu mở rộng quan hệ tiền lương từ 10 lên 12 thì dự kiến sẽ tăng mức lương của chuyên gia cao cấp từ 18 triệu đồng/tháng lên hơn 21 triệu đồng/tháng (nếu tính theo mức lương cơ sở là 1.8 triệu đồng/tháng như hiện nay).

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương và 10% tiền thưởng.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương. Mức tăng lương hơn 21 triệu đồng/tháng chỉ là dự kiến tăng mức lương nếu tính theo mức lương cơ sở là 1.8 triệu đồng/tháng như hiện nay. Tuy nhiên, 1/7/2024 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Như vậy, trong thực tế thì từ 1/7/2024 có thể công chức viên chức sẽ không được tăng không quá 21 triệu đồng/tháng.

Lương Công chức viên chức không tăng quá 21 triệu khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 đúng không?

Lương Công chức viên chức không tăng quá 21 triệu khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 đúng không?

2 bảng lương của công chức viên chức khi cải cách tiền lương năm 2024 thế nào?

Tại tiểu mục 3.1 Mục 3 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có nêu rõ bảng lương công chức viên, viên chức khi cải cách tiền lương năm 2024 như sau:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo

Bên cạnh đó, bảng lương công chức khi cải cách tiền lương được xây dựng theo nguyên tắc sau:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã:

+ Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới;

+ Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp. Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo

+ Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề; sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Theo đó, bảng lương của công chức, viên chức từ 01/7/2024 khi cải cách tiền lương sẽ được chia làm hai bảng theo quy định trên.

Cán bộ, công chức, viên chức được hưởng khoản phụ cấp nào khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024?

Theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ có 8 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức gồm có như sau:

- Phụ cấp kiêm nhiệm;

- Phụ cấp thâm niên vượt khung;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp trách nhiệm công việc;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp theo nghề;

- Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn;

- Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có nêu rõ như sau:

a) Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Theo đó, các khoản phụ cấp trên sẽ chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương.


Thống kê truy cập
Hôm nay : 71
Hôm qua : 4.026
Tháng 07 : 75.017
Năm 2024 : 580.363