A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn bản mới tháng 9/2023

Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 34-NQ/TU, ngày 11/8/2023, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (giai đoạn 2023 - 2025); Chương trình số 45-CTr/TU, ngày 30/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quy định số 17-QĐ/TU, ngày 29/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp, đối thoại với công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư gửi đến Tỉnh ủy

Thống kê truy cập
Hôm nay : 137
Hôm qua : 4.267
Tháng 06 : 66.374
Năm 2024 : 478.760