A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quang Bình xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

CTTBTG - Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ nói riêng của huyện Quang Bình luôn bám sát các quan điểm, chủ trương, nguyên tắc của Đảng. Từ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu gương trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, cùng chung sức, ý trí vì huyện Quang Bình phát triển.

Lãnh đạo huyện trao quyết định luân chuyển cán bộ.

Lãnh đạo huyện trao quyết định luân chuyển cán bộ.

Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác cán bộ, BTV Huyện ủy Quang Bình cụ thể hóa các văn bản, chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đánh giá cán bộ đúng để lựa chọn, bố trí sử dụng, giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực hiệu quả công tác của cán bộ; chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện tự phê bình và phê bình với tập thể, cá nhân và đảng viên theo quy định; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết T.Ư khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn đảng, kết hợp với kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tiến hành rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ tiêu chuẩn; bổ sung vào quy hoạch những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, những nhân tố trẻ, nhân tố mới; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đảm bảo về chất lượng và số lượng để từng bước đáp ứng được nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài.

Có kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ trong diện quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn, giúp cán bộ phát huy tài năng, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Trong năm 2022, huyện mở 22 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với gần 2.000 học viên, trong đó: 4 lớp tìm hiểu lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng viên; 2 lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới; 7 lớp bồi dưỡng chuyên đề và 1 lớp về bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ về công tác Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, công tác dân vận, sơ cấp chính trị; cử 5 đồng chí tham gia lớp học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; 5 đồng chí tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại tỉnh Hà Giang; 2 đồng chí tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Song song với công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, huyện Quang Bình cũng chú trọng công tác quản lý và sử dụng cán bộ, trong đó luôn coi trọng việc lấy phiếu tín nhiệm để bố trí, bổ nhiệm cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng, bảo đảm những người tham gia bỏ phiếu phải là những người biết việc, hiểu người, tránh tình trạng bè phái, định kiến, thiếu tính xây dựng. Cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử nằm trong quy hoạch, có trình độ chuyên môn, chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Khi được bổ nhiệm, cán bộ phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên cương vị được giao; kiên quyết thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, suy thoái đạo đức, năng lực yếu, văn hóa ứng xử kém, thiếu ý thức trách nhiệm với công việc… Từ đó, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đủ khả năng đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Trần Trung Thành, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quang Bình cho biết: Nhằm tạo sự chuyển biến rõ hơn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ cái tâm, cái tầm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, huyện Quang Bình tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa công tác cán bộ với công tác tư tưởng, công tác tổ chức với công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của cán bộ để đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, góp ý thể hiện mức độ tín nhiệm, hài lòng của nhân dân; chú trọng yếu tố đầu vào trong tuyển dụng cán bộ; gắn công tác quy hoạch cán bộ với các khâu, đánh giá, đào tạo, bố trí, sử dụng; nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc tự học, tự rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phương thức làm việc và thái độ tận tụy phục vụ nhân dân.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.504
Hôm qua : 2.611
Tháng 07 : 64.379
Năm 2024 : 569.725