A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống

CTTBTG - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam" do PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên.

rong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mối đe dọa an ninh phi truyền thống đối với các quốc gia trên thế giới ngày càng đa dạng và phức tạp, tốc độ và phạm vi ảnh hưởng rất nhanh chóng, tác động to lớn, trực tiếp, đa chiều đến mọi mặt đời sống xã hội, vượt ngoài dự báo và ứng phó. Sự phát triển tinh vi, hiện đại với quy mô ngày càng rộng khắp và hậu quả lớn của các vấn đề an ninh phi truyền thống đòi hỏi các nỗ lực ứng phó nhanh, kịp thời và quyết đoán của mọi quốc gia. Đối mặt với những vấn đề an ninh phi truyền thống, mỗi quốc gia có những kinh nghiệm ứng phó, quản trị khác nhau và chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Cuốn sách "Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam".  

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh, trên phạm vi rộng của các nguy cơ, mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Các nguy cơ, mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang hiện hữu ngày càng rõ nét hơn và tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa đến quốc phòng, an ninh; gây bất lợi đối với cuộc sống con người và thách thức sự phát triển bền vững của đất nước. Đảng ta đã nhận thức từ rất sớm vấn đề an ninh phi truyền thống và điều này được thể hiện rất rõ trong các văn kiện Đại hội của Đảng. Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục khẳng định: “thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cấp bách về tăng cường hợp tác xử lý, đặt ra nhiều vấn đề, thách thức lớn chưa từng có cho phát triển nhanh và bền vững”. Tuy nhiên, do tính chất toàn cầu và những biến chuyển hết sức đặc biệt của các mối đe dọa an ninh phi truyền thống nên việc cập nhật mới các tri thức, kinh nghiệm ứng phó của thế giới là điều cần thiết.

Nhằm cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu về hoạt động ứng phó, giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống của một số quốc gia trên thế giới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam” (Sách chuyên khảo) do PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, trong đó Chương I trình bày một số vấn đề lý luận về giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống; Chương II, III, IV nghiên cứu kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống của một số quốc gia châu Á, châu Âu, Mỹ và Australia; trên cơ sở kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, Chương V nêu những gợi mở đối với Việt Nam trong ứng phó và quản trị hiệu quả các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang, an ninh phi truyền thống là vấn đề mới, rộng và phức tạp, trong giới hạn cho phép, tập thể tác giả chỉ đề cập đến kinh nghiệm của một số quốc gia ở châu Á, châu Âu, của Mỹ và Australia đối với một số vấn đề như: an ninh mạng, an ninh môi trường (biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường), an ninh con người (vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng), an ninh lương thực (vấn đề đói nghèo).

Cuốn sách "Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam" sẽ tài liệu chuyên khảo dành cho các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà nghiên cứu... và bạn đọc quan tâm tới lĩnh vực này./.

Hà Thanh


Nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.842
Hôm qua : 2.878
Tháng 07 : 49.778
Năm 2024 : 555.124