A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự án Thư viện thân thiện Room to Read - cánh cửa cho tương lai

CTTBTG - Năm 2011, Room to Read được thành lập tại Việt Nam, một trong những chương trình của Room to Read là hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học qua các hoạt động của chương trình thư viện thân thiện với sứ mệnh mong muốn học sinh tiểu học trở thành người đọc độc lập.

 

Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học được triển khai tại tỉnh Hà Giang từ giai đoạn 2019-2023 với 25 trường thuộc 4 huyện Đồng Văn, Quản Bạ, Quang Bình, Bắc Quang và thành phố Hà Giang được thụ hưởng dự án.

Room to Read đã hỗ trợ 150 kệ sách, 216 m2  thảm xốp, 90 bàn thấp, 15 bộ vật phẩm giáo dục, 71.502 cuốn sách truyện cho các trường tham gia dự án.

anh tin bai

Thư viện thân thiện trường tiểu học Ma Lé, huyện Đồng Văn

Trong giai đoạn triển khai thư viện thân thiện tại tỉnh Hà Giang, ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất cho thư viện, Room to Read đã hỗ trợ và phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng cho hàng trăm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thư viện các kiến thức về Quản lý, thiết lập và vận hành thư viện; Tiết đọc thư viện; tổ chức cho cán bộ thư viện giao lưu về công tác quản lý, thiết lập thư viện; tổ chức cho giáo viên giao lưu về Tiết đọc thư viện. Cán bộ của Room to Read, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đến hỗ trợ thư viện hàng tháng/quý trong công tác vận hành thư viện.

Dự án thư viện thân thiện Room to Read được triển khai đúng vào kỳ dịch bệnh Covid-19, nhưng các hoạt động thư viện vẫn được các trường tổ chức theo đúng kế hoạch. Các tiết đọc thư viện được xếp trong thời khóa biểu chung của nhà trường đảm bảo mỗi lớp có 1 tiết/tuần (04 tiết/tháng); tổ chức dạy các Tiết đọc thư viện đảm bảo đủ 04 hình thức đọc. Tổ chức giới thiệu sách trong thư viện hàng tháng, theo chủ đề năm học, các hoạt động ngoại khoá (Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, các ngày lễ, kỷ niệm…), thực hiện mở cửa thư viện các ngày trong tuần nhằm thu hút học sinh đến đọc tại chỗ và mượn truyện về nhà đọc (theo thống kê trong 04 năm có 236.048 lượt học sinh). Cuối năm học, Room to Read tặng 375 phần quà Sao đọc sách cho 375 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 mỗi em 01 quyển truyện và 01 Giấy chứng nhận để khuyến khích cho học sinh chăm đọc sách tại thư viện, mượn sách về nhà đọc.  Hàng năm các trường tổ chức ngày sách Việt Nam, ngày đọc sách gia đình, kể chuyện theo sách, chủ đề … nhằm huy động sách cho thư viện và góp phần xây dựng văn hoá đọc trong cộng đồng.

anh tin bai

Học sinh đến đọc tại thư viện trong giờ ra chơi PTDTBTTH Lũng Phìn, Đồng Văn 

anh tin bai

Tiết đọc thư viện của học sinh trường PTDTBTTH Lũng Phìn, huyện Đồng Văn

Cũng trong giai đoạn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai xây dựng thư viện thân thiện theo mô hình của Room to Read (bộ phận, toàn phần) đến 217 trường có cấp Tiểu học, trong đó có 45 trường tự nhân rộng thư viện theo mô hình RtR toàn phần.

Qua bốn năm triển khai thư viện thân thiện trường Tiểu học đã nâng cao nhận thức cho CBQL, GV và học sinh về thư viện, thu hút học sinh đến thư viện đọc sách và mượn sách truyện về nhà đọc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là môn Tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số. 

Kết thúc dự án thư viện thân thiện trường tiểu học giai đoạn từ 2019-2023, Room to Read đã chuyển giao toàn bộ sách, truyện; kệ sách; bàn thấp; các vật dụng thư viện đã cấp cho các trường quản lý, sử dụng và tiếp tục duy trì các hoạt động thư viện, Tiết đọc thư viện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Những thành quả của dự án là nhờ sự nỗ lực tận tụy từ Ban điều phối dự án cấp quốc gia; Sở GD&ĐT Hà Giang; Phòng GD&ĐT các huyện Đồng Văn, Quản Bạ, Quang Bình, Bắc Quang, thành phố Hà Giang; đội ngũ giáo viên cốt cán; các cán bộ hỗ trợ địa phương, giáo viên, nhân viên thư viện; phụ huynh học sinh và Chính quyền địa phương các huyện, thành phố.

Thư viện thân thiện trường Tiểu học Room to Read đã giúp cho các cơ sở giáo dục tiểu học có nhiều thay đổi về công tác thư viện, bước đầu góp phần xây dựng văn hoá đọc cho học sinh và cộng đồng theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Nguồn: http://hagiang.edu.vn/
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.168
Hôm qua : 3.521
Tháng 07 : 61.432
Năm 2024 : 566.778