A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Niềm tin của Nhân dân với Đảng là thực tiễn sinh động bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

CTTBTG - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) của Đảng đã chỉ rõ: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Do vậy quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân, mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng sẽ làm ảnh hưởng khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn; mỗi người dân Việt Nam phải luôn tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Trong quá trình phát triển đất nước hiện nay bên cạnh những thuận lợi, thì chúng ta cũng luôn gặp phải những khó khăn thách thức, mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII  xác định 4 nguy cơ thách thức lớn là: nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; âm mưu hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nó trở thành dào cản khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến trình cách mạng Việt Nam, hiện nay âm mưu hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đang được các thế lực thù địch ráo riết thực hiện nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, bằng nhiều hình thức như: Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trước đây chưa từng có; đa dạng hóa các phương thức, thủ đoạn chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; chúng thường chống phá tập trung vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, hoặc thời điểm xảy ra các vụ, việc phức tạp, nhạy cảm trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực… Trước tình hình đó, việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng là hết sức cần thiết, Đảng phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Kể từ khi Đảng ta ra đời, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm qua Đảng ta đã thực hiện khát vọng cháy bỏng của người dân thuộc địa là giành độc lập vào năm 1945, sau đó tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành lại và gìn giữ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước vào năm 1975. Kể từ đó đến nay nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bảo vệ vững chắc nền độc lập của nước mình, đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay…”

Ảnh: Cột cờ Quốc gia Lũng Cú trong nắng vàng

Thật vậy, hiện nay Việt Nam là nước đang phát triển, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2023 ước đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD. Với kết quả này, quy mô kinh tế Việt Nam năm 2023 xếp thứ 34 trên thế giới. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế Việt Nam năm 2023 xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á, dự báo đến năm 2025, Việt Nam sẽ vươn lên đứng thứ 3 Đông Nam Á về quy mô kinh tế. Hiện nay nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia thuộc tất cả các châu lục; uy tín của Việt Nam liên tục tăng lên mà bằng chứng là Việt Nam được tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí, trọng trách quốc tế quan trọng, nhất là trong ASEAN và Liên hợp quốc, như Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023 - 2025, Ủy ban Di sản thế giới, Ủy ban Luật pháp quốc tế… Đến nay, Việt Nam là thành viên của 70 diễn đàn và các cơ chế hợp tác quốc tế, ký kết 16 hiệp định thương mại tự do. Cùng với đó sự phát triển về văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, Việt Nam thuộc nhóm nước đạt chỉ số cao về phát triển con người của Liên hợp quốc (HDI), nhất là so với các nước có cùng trình độ phát triển; thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội, coi sức khỏe, cuộc sống, an toàn sinh mạng của người dân là trên hết, luôn gắn sự phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phát huy bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân đã lựa chọn.

Hà Giang trong những năm gần đây mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng với quyết tâm chính trị cao Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh đã luôn đồng tâm, hiệp lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, gặt hái nhiều thành quả nổi bật trên các lĩnh vực, tạo thế và lực vững chắc để tiếp tục có những bước tiến cao hơn, xa hơn trong năm tiếp theo. Năm 2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước tính tăng 05 - 5,5% so với năm 2022. Du lịch đang ngày càng phát triển, trở thành thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; năm 2023 ước đạt 03 triệu lượt người, tăng 32% so với năm 2022, vượt 20% kế hoạch, tổng doanh thu du lịch đạt 7.050 tỷ. Tính đến hết quý I/2024 đạt trên 850 nghìn lượt khách, dự kiến cuối năm 2024 đạt trên 3,5 triệu lượt khách. Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ năm 2023 đạt 81,61% kế hoạch, có 666 hộ/816 hộ thực hiện cải tạo 202.931m2 góp phần đưa cuộc sống người dân dần đi vào ổn định, nhiều mô hình đem lại giá trị kinh tế cao, bền vững. Công tác xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, xây dựng theo hướng đồng bộ, nâng cấp đường quy mô bền vững và hiệu quả, nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được tích cực triển khai; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi gắn với cấp nước sinh hoạt, hạ tầng nông thôn được cải tạo nâng cấp đồng bộ đáp ứng yêu cầu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, làm tốt công tác giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; kiên trì xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 74,2%, đạt kế hoạch; tỷ lệ làng văn hóa đạt 68%, đạt kế hoạch; an sinh xã hội được đảm bảo, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cuối năm 2023 giảm 7,21% (giảm từ 49,95% xuống 42,74%; tương ứng 13.024 hộ); trợ cấp thất nghiệp cho 1.871 người, chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 2.822 người có công và thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh. Công tác giáo dục - đào tạo luôn được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng xã hội học tập; công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng lên; việc thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn được triển khai đồng bộ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhất là đã vận động tốt các nguồn lực xã hội hóa góp phần đẩy nhanh tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng Quyền Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi đối thoại với người dân xã Yên Định, huyện Bắc Mê (ảnh: Văn Nghị, Báo Hà Giang)

 

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm mô hình chăn nuôi bò vàng vùng cao tại thôn Bản Bó, xã Yên Định, huyện Bắc Mê (ảnh: Văn Nghị, Báo Hà Giang)

Chúng ta có thể khẳng định để có được những kết quả trên đó là sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận và nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Từ đó, chúng ta có thể nhận thấy rằng sự lãnh đạo của Đảng không phải là những thứ trừu tượng, mơ hồ; thành quả kinh tế - xã hội có được như hiện nay không phải là kết quả của một sự mạo hiểm hay ăn may, mà đó là do “Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” bởi ý Đảng hợp với lòng dân

Đối với Hà Giang dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua bằng chủ trương, đường lối phát triển dựa trên những quy luật khách quan, đưa kinh tế Hà Giang tăng trưởng đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; luôn lấy hạnh phúc của nhân dân các dân tộc làm mục tiêu phấn đấu trong ban hành chủ trương, đường lối; với những số liệu cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, có thể coi đây là những con số biết nói, để qua đó chúng ta có thể nhìn thấy rằng niềm tin của Đảng với nhân nhân dân ngày càng được củng cố bền chặt, cuộc sống của nhân ngày được nâng lên dưới sự lãnh đạo của Đảng, đó cũng chính là sức mạnh, là thực tiễn sinh động bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Đối với người dân Việt Nam khi nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành niềm tin, lẽ sống trong quảng đại quần chúng nhân dân thì chắc chắn không có khó khăn, trở ngại, thử thách nào mà đất nước ta, Đảng ta, nhân dân ta không thể vượt qua; chắc chắn khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ sớm trở thành hiện thực.

Vũ Tuấn Việt - Trường Chính trị tỉnh Hà Giang

 

______________

Tài liệu tham khảo

1. Hồ  Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.232.

2. Báo Công thương - ngày 30/3/2024.

3. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam  - ngày 19/3/2024.

4. Báo cáo số 427/BC-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

5. Kết luận số 633-KL/TU ngày 10/8/2023 của Tỉnh ủy Hà Giang: Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 14 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐHĐB tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 557
Hôm qua : 4.267
Tháng 06 : 66.794
Năm 2024 : 479.180