A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Cách làm sáng tạo, hiệu quả của phụ nữ Quang Bình trong xây dựng Nông thôn mới

Bằng những cách làm hay, sáng tạo, Hội LHPN huyện Quang Bình (Hà Giang) đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên và gia đình, góp phần không nhỏ trong các phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đến năm 2025, mục tiêu phấn đấu của huyện Quang Bình (Hà Giang) là trở thành huyện Nông thôn mới (NTM). Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 9/14 xã được công nhận xã về đích NTM.

Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Quyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Quang Bình về vấn đề này:

PV: Hội LHPN huyện Quang Bình đã có những cách làm hay hoạt động thiết thực gì nhằm huy động sức mạnh của phụ nữ trong thực hiện phong trào xây dựng NTM tại địa phương, thưa bà?

Chủ tịch Hội LHPN huyện Quang Bình: Cùng với cả nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện Quang Bình triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM bắt đầu vào năm 2011, với 14 xã và 1 thị trấn. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có 9/14 xã được công nhận xã về đích NTM. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đã đề ra mục tiêu huyện Quang Bình về đích NTM vào năm 2025.

Cách làm sáng tạo, hiệu quả của phụ nữ Quang Bình trong xây dựng Nông thôn mới - Ảnh 1.

Hội LHPN huyện Quang Bình phát động phong trào xây dựng NTM tại xã Tân Nam

Bằng những cách làm hay, sáng tạo, Hội LHPN huyện Quang Bình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên và gia đình, góp phần không nhỏ trong các phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, cụ thể:

Tổ chức tuyên truyền hội viên, phụ nữ về mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM thông qua tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu, qua các tiểu phẩm; Thành lập các Tổ vận động, vận động nhân dân và hội viên phụ nữ tham gia hiến đất làm đường và các công trình công cộng khác trong quá trình xây dựng NTM tại địa phương.

Thực hiện phần việc đắp lề đường tại xã Tân Nam

Mỗi năm, cấp huyện và mỗi cơ sở Hội thực hiện 1 công trình (hoặc phần việc) thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phụ nữ đạt gia đình "5 không 3 sạch" (mỗi cơ sở hội mỗi năm giúp ít nhất 5 hộ gia đình).

Duy trì và thực hiện có hiệu quả phong trào Ngày thứ 7 hướng về NTM gắn với Cuộc vận động xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch trong toàn hệ thống tổ chức Hội. Mỗi tháng, Hội LHPN huyện tổ chức ra quân lao động NTM tại 11 xã, Hội LHPN các xã thị trấn ra quân tại 1 Chi hội.

Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nguồn vốn vay nước sạch vệ sinh môi trường, xây dựng đảm bảo các tiêu chí về nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt; Chỉ đạo thành lập các Tổ phụ nữ xách làn, địu quấy tấu đi chợ, mô hình thu gom và xử lý rác thải tại hộ gia đình, tổ chức Cuộc thi Tuyến đường hoa kiểu mẫu, cuộc thi Sáng tạo sản phẩm từ rác tái chế nhằm hạn chế rác thải nhựa ra môi trưởng.

PV: Thành quả đạt được của các cấp Hội của Quang Bình trong xây dựng NTM?

Chủ tịch Hội LHPN huyện Quang Bình: Từ cách làm hay và các hoạt động thiết thực cụ thể trên, Hội LHPN huyện Quang Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã và đang làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh.

Kết quả cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trò trong quá trình thực hiện Chương trình trên địa bàn. Kết quả riêng 2022 thực hiện được 240 buổi với trên 12.528 lượt người nghe

Kết quả phong trào ngày thứ 7 hướng về nông thôn mới. Tổ chức và tham gia được 186 buổi với hơn 11.913 cán bộ và người dân, hội viên phụ nữ tham gia. Đã triển khai thực hiện rải cấp phối mặt đường, đắp lề đường, nâng cấp các tuyến đường được trên 67,85 km các loại, rải bê tông các tuyến đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm, nội đồng được trên 46,5 km đường.

Cách làm sáng tạo, hiệu quả của phụ nữ Quang Bình trong xây dựng Nông thôn mới - Ảnh 4.

Hội viên, phụ nữ xã Vĩ Thượng đắp lề đường bê tông nông thôn

Phối hợp vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động để mở rộng, san nền đường 9.274 ngày công; hiến đất 24.991 m2, quyên góp, ủng hộ tiền thông qua đóng góp ngày công lao động và quyên góp trực tiếp bằng tiền mặt để làm đường bê tông nông thôn được trên 21.741 triệu đồng. Trong đó đóng góp bằng ngày công quy đổi ra tiền được 934 triệu đồng, đóng góp tiền mặt để mua vật liệu đổ bê tông đường giao thông là 20.807 triệu đồng.

Tuyến đường hoa tại các cơ sở được chăm sóc thường xuyên với tổng số 45 tuyến đường dài 3.000 m.

Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế hộ gia đình: Nguồn vốn vay NHCSXH, Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển, Quỹ nâng quyền kinh tế cho phụ nữ. Đến nay có trên 2492 hỗ được tiếp cận nguồn vốn 103 tỷ đồng…

Duy trì có hiệu quả 135 đội văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở  góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần ở nông thôn.

PV: Trong quá trình thực hiện, các cấp Hội của huyện Quang Bình còn gặp những khó khăn gì?

Chủ tịch Hội LHPN huyện Quang Bình: Tham gia xây dựng NTM luôn được các cấp phụ nữ Quang Bình xác định là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, vẫn còn một số khó khăn, đó là: Tư tưởng trông chờ ỷ lại vẫn còn trong một bộ phận nhân dân; Với cơ chế (nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp vật liệu), việc vận động đóng góp của người dân để mua nguyên vật liệu làm đường còn khó khăn, do nhà dân xa nhau, tuyến đường dài, nên số kinh phí đóng góp của mỗi hộ gia đình lớn.

Hội viên, phụ nữ xã Bản Rịa tham gia đắp lề đường

PV: Huyện Quang Bình phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2025. Vậy các cấp Hội LHPN huyện Quang Bình sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trọng tâm nào để góp phần cùng địa phương đạt được mục tiêu này?

Chủ tịch Hội LHPN huyện Quang Bình: Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, huyện Quang Bình trở thành huyện NTM. Căn cứ vào Bộ tiêu chí được quy định tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nôngthôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Hội LHPN huyện Quang Bình tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với hội viên phụ nữ và nhân dân về các tiêu chí huyện NTM gắn với Cuộc vận động xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch, Gia đình 5 có 3 không (đối với xã xây dựng tiêu chí nâng cao NTM).

Phụ nữ huyện Quang Bình thực hiện công trình trồng hoa công viên tại trung tâm huyện

Chỉ đạo các cơ sở Hội lực chọn và thực hiện phần việc công trình đăng ký với cấp uỷ, chính quyền tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tiếp tục thực hiện xây dựng các tuyến đường hoa tại cơ sở đảm bảo cảnh quan đô thị, đường làng xanh sạch đẹp.

Tiếp tục phát động và thực hiện phong trào Ngày thứ 7 hướng về NTM, Ngày chủ nhật Xanh…trong toàn hệ thống Hội. Duy trì có hiệu quả các Tổ vận động, các mô hình, các tổ phụ nữ liên kết…

Định hướng thành lập các Tổ liên kết, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hội viên phụ nữ. Hỗ trợ xây dựng và giúp đỡ các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp cho phụ nữ đảm bảo. sử dụng các nguồn vốn, hỗ trợ đúng mục đích và có hiệu quả.

Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục, thể thao hàng năm, hướng đến các đối tượng phụ nữ khác nhau. Quan tâm đến phụ nữ yếu thế, phụ nữ giầ cả, neo đơn….

Tổ chức các hoạt động thiết thực giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là văn hóa trên trang phục.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

Phunuvietnam.vn


Thống kê truy cập
Hôm nay : 96
Hôm qua : 4.026
Tháng 07 : 75.042
Năm 2024 : 580.388