A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn bản mới tháng 7 năm 2024

CTTBTG - Kính gửi các đồng chí văn bản mới tháng 7 năm 2024 phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng.

I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

1. Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 14/6/2024 của Ban Bí thư về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

2. Quy định số 148-QĐ/TW, ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

3. Kết luận số 81-KL/TW, ngày 04/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

4. Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024

5. Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"

II. VĂN BẢN TỈNH ỦY

6. Đề án số 32-ĐA/TU, ngày 15/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện biên giới tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2024 - 2030.

7. Quy định số 32-QĐ/TU, ngày 06/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ đang bảo quan trong Lưu trữ lịch sử của Đảng bộ tỉnh Hà Giang.

 


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.458
Hôm qua : 2.858
Tháng 07 : 52.252
Năm 2024 : 557.598